Thư khen đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam (8-9-1968)

Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam,

Tôi thân ái gửi lời chúc sức khoẻ Chủ tịch, các vị và nhờ các vị chuyển đến đồng bào, chiến sĩ và cán bộ toàn miền Nam lời khen ngợi nhiệt liệt sau đây:

Đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam thân mến,

Quân và dân miền Nam anh hùng nêu cao tinh thần liên tục tiến công, liên tục đánh thắng. Trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và chúc mừng Quốc khánh vừa qua đã giành thêm nhiều thắng lợi mới. Đã mở hàng trǎm cuộc tiến công và nổi dậy ở khắp miền Nam và đã thu được nhiều thành tích vẻ vang. Như là: Tây Ninh,Bình Long ,Đà Nẵng,Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre,Gia Lai và nhiều nơi khác.

Thắng lợi to lớn này của miền Nam càng làm cho thế ta thêm vững, sức ta thêm mạnh.

Nhưng càng gần thắng lợi thì. càng nhiều gian nan. Quân và dân miền Nam anh hùng quyết vượt mọi khó khǎn, gian khổ, anh dũng và bền bỉ chiến đấu, nhất định sẽ giành được thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 nǎm 1968
Hồ Chí Minh

Báo Nhân dân, số 5262, ngày 9-9-1968.
cpv.org.vn

Advertisements