Thư khen công nhân và cán bộ mỏ than Cọc 6 (7-9-1968)

Bác rất vui lòng nhận được báo cáo rằng: ngày 17 tháng 8 nǎm 1968, mỏ than Cọc 6 đã thắng lợi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng than cả nǎm 1968. Như thế là rất tốt. Bác gửi lời khen ngợi các cô các chú công nhân và cán bộ mỏ than Cọc 6.

Bác dặn các cô, các chú chớ vì có thành tích mà tự mãn, cần phải đoàn kết chặt chẽ và luôn luôn cố gắng hơn nữa, cần phải hoàn thành đúng như lời hứa với Bác trong điện ngày 18 tháng 8 nǎm 1968.

Chào thân ái và quyết thắng
Bác Hồ

—————————-

Gửi ngày 7-9-1968.
Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn