Điện thǎm hỏi đồng bào miền Nam bị bão lụt (16-9-1968)

Thưa Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam,

Tôi vừa được tin về những trận bão và lụt đã gây nhiều thiệt hại cho đồng bào ta ở miền Trung và Nam Trung Bộ, trong lúc quân thù càng thua càng điên cuồng đánh phá miền Nam nước ta. Tin ấy làm cho tôi rất thương xót.

Tôi nhờ Chủ tịch và các vị chuyển đến đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta ở những vùng bị bão lụt lời thǎm hỏi thân thiết nhất của tôi và của toàn thể đồng bào miền Bắc. Tôi tin rằng, để giải quyết tình hình khó khǎn đó, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta đoàn kết chặt chẽ, đùm bọc lấy nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng tǎng gia sản xuất, thì nhất định sẽ đánh thắng thiên tai đó cũng như đánh thắng địch hoạ.

Tôi tin chắc rằng, mặc dù tạm thời gặp khó khǎn, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta vẫn kiên quyết vươn lên chiến đấu và chiến thắng.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 nǎm 1968
BácHồ

Báo Nhân dân, số 5270, ngày 17-9-1968.
cpv.org.vn