Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Nam Yêmen (14-10-1968)

Kính gửi: Ngài Quatan Môhamét An Saabi, Tổng thống
nước Công hoà Nhân dân Nam Yêmen,
Mêdinaátsát

Nhân dịp lễ mừng lân thứ nhất ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà Nhân dân Nam Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Nam Yêmen lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc nhân dân Nam Yêmen thu được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nhằm bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Nam Yêmen về sự đồng tình, ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc Ngài mạnh khoẻ.

Chủ tịnh nước Việt Nam Dân chủ Cộnghoà
Hồ Chí Minh

—————————

Báo Nhân dân, số 5297, ngày 14-10-1968.
cpv.org.vn