Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Ghinê (30-9-1968)

Kính gửi: Tổng thống átmét Xêcu Turê, nước Cộng hoà Ghinê,

Cônacri

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hoà Ghinê, tôi xin gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân Ghinê anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Trong mười nǎm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ và Chính phủ do Ngài đứng đầu, nước Cộng hoà Ghinê đã đạt được nhiều thành tích tốt đẹp về mọi mặt. Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thành công đó và chân thành chúc nhân dân Ghinê thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng nước Cộng hoà Ghinê phồn vinh và trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nhằm củng cố nền độc lập dân tộc, góp phần bảo vệ hoà bình ở châu Phi và trên thế giới.

Nhân dịp này, chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ghinê anh em đã đồng tình ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa và tất thắng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ghinê ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 nǎm 1968

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí MInh

———————–

Báo Nhân dân, số 5285, ngày 2-10-1968.
cpv.org.vn