Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập Yêmen (25-9-1968)

Kính gửi: Ngài ápđun Rátman Iriani, Chủ tịch Hội đồng Cộng hoà nước Cộng hoà A Rập Yêmen,

Xana

Nhân dịp lễ mừng lần thứ sáu ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà A Rập Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhàn danh cá nhân, tôi trân trọng gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà A Rập Yêmen lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc nhân dân Yêmen thu được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới cùng bọn phản động tay sai của chúng, nhằm bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc, xây dựng đất nước hạnh phúc, phồn vinh.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân Yêmen về sự đồng tình đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 nǎm 1968

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

——————————

Báo Nhân dân, số 5279, ngày 26-9-1968
cpv.org.vn