Điện chúc Tết các đồng chí cán bộ đang công tác tại Pari (20-2-1969)

Xuân Gà túc tác đến nơi,
Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân.
Gà Xuân túc tác rạng đông,
Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao.

Xuân Kỷ Dậu
BáC Hồ

———————-

Báo Nhân dân, số 5426, ngày 20-2-1969.
cpv.org.vn

Advertisements