Điện cảm ơn Quốc trởng Nôrôđôm Xihanúc (7-2-1969)

Kính gửi: Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia.
Phnôm Pênh

Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi vô cùng cảm ơn Xǎmđéc Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã ủng hộ hoàn toàn lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam tại Hội nghị bốn bên ở Pari về Việt Nam.

Đế quốc Mỹ đang thất bại nặng nề ở Việt Nam và không thể tránh khỏi thất bại hoàn toàn. Nhưng chúng vẫn tǎng cường chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, không chịu rút không điều kiện quân Mỹ và quân chư hầu của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, cố duy trì chính quyền bù nhìn hiện nay ở Sài Gòn.

Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh việc Quốc trưởng và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã cực lực tố cáo Mỹ mưu toan kéo dài chiếm đóng quân sự miền Nam Việt Nam và bắt buộc nhân dân miền Nam Việt Nam phải sống dưới chế độ bù nhìn do Mỹ dựng lên. Xǎmđéc Quốc trưởng và Chính phủ Vương quốc Campuchia đòi Mỹ phải để cho nhân dân miền Nam Việt Nam được độc lập, tự do hoàn toàn. Đó là sự cổ vũ to lớn đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay, là biểu hiện rực rỡ của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Tôi xin gửi tới Xǎmđéc Quốc trưởng lời chào anh em rất kính trọng.

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 nǎm 1969
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Hồ Chí Minh

———————–

Báo Nhân dân, số 5416, ngày 10-2-1969.
cpv.org.vn