Cần phải chǎm sóc tốt trâu bò trong vụ rét sắp tới (9-10-1968)

Mùa thu sắp qua, đông rét sắp tới, các hợp tác xã cần phải chǎm sóc trâu bò chu đáo. Mấy nǎm gần đây, thi đua với các hợp tác xã Đồng Xuân Tiến (Ninh Bình), Nam Hưng và Đông Bình Cách (Thái Bình), nhiều hợp tác xã đã chǎn nuôi tốt, trâu bò được béo khoẻ, không chết trong vụ rét lại đẻ thêm được nhiều bê nghé.

Vài ví dụ:

– Hợp tác xã Trần Phú (Nam Hà) nǎm 1960 chỉ có 35 trâu, thiếu sức kéo. Nhưng từ nǎm 1963 đến nay, do chǎn nuôi tốt, cho nên trong nǎm nǎm liền không có trâu nào chết, lại có thêm được 82 nghé. Vì đủ sức kéo cho nên đã thâm canh đạt hơn 5 tấn thóc một hécta.

– Hợp tác xã Phú Yên (Vĩnh Phú) trước đây không đủ trâu bò cày. Từ nǎm 1963, vì ra sức chǎn nuôi tốt, chẳng những đủ sức kéo lại còn thừa trâu bò để cung cấp cho hợp tác xã bạn hơn 60 con.

Nhiều nơi, các cụ phụ lão đã hǎng hái tham gia việc bảo vệ trâu bò. Như cụ Nguyễn Đình Ba, 73 tuổi, xã Vũ Lãm (Thái Bình), từ 1961 đến nay đã nuôi 5 trâu gầy yếu thành trâu béo khoẻ.

Các cháu thiếu niên ở nhiều tỉnh đã tổ chức thành những nhóm chǎm sóc trâu bò. Như ở Yên Bái, các cháu có phong trào nuôi trâu béo khoẻ, thực hiện khẩu hiệu: “Trâu là bạn quý, Mỹ là kẻ thù”. Hợp tác xã “Mǎng non” thôn Kim Đô (Hải Hưng) trong ba nǎm nhận nuôi 65 con trâu thì 50 con được xếp loại A.

Như vậy là các cụ phụ lão và các cháu thiếu niên đều có thể giúp sức nhiều vào việc chǎm sóc tốt trâu bò.

Mong các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên và hợp tác xã các tỉnh như Thanh Hoá, Lạng Sơn, Hà Bắc, Hà Tây và các tỉnh khác thi đua với các cụ và các cháu thiếu niên ở các tỉnh Thái Bình, Hải Hưng, Yên Bái, hǎng hái chǎm sóc trâu bò cho béo khoẻ.

Việc chǎm sóc tốt trâu bò là nhiệm vụ chung của cả hợp tác xã. Các cán bộ địa phương đều ra sức làm tốt. Đó cũng là một cách thiết thực của đồng bào nông dân ở hậu phương tham gia sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

T.L

——————–

Báo Nhân dân, số 5292, ngày 9-10-1968.
cpv.org.vn