Nói chuyện tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thǎm miền Bắc (28-2-1969)

Thưa các cụ, các cô, các chú,

Trong thơ chúc Tết nǎm nay, tôi có nói là:

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc – Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!

Trong lúc viết thì như thế, tôi cũng không chắc là câu thơ đó được thực hiện sớm trong nǎm nay. Hôm nay, đồng chí bác sĩ Phùng Vǎn Cung cùng phái đoàn ra đây, đồng bào miền Bắc rất sung sướng. Để mà hoan nghênh phái đoàn miền Nam ruột thịt, thì nói mấy trǎm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không thể hết được. Tôi xin phép chỉ nói một câu thôi:

Bao giờ Nam Bắc một nhà,
Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng.

———————-

Nói ngày 28-2-1969.
Bǎng ghi âm lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.
cpv.org.vn

Advertisements