Thư gửi các cháu thiếu niên hợp tác xã Mǎng non thôn Phú Mẫn xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, Hà Bắc (19-5-1969)

Bác rất vui lòng biết các cháu vừa học tập tốt, vừa tham gia sản xuất tốt. Các cháu đã có nhiều cố gắng trong việc chǎm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã. Các cháu luôn luôn cho trâu bò ǎn no, đi kiểm tra trâu bò ban đêm và vận động các xã viên mùa rét che kín chuồng trại, may áo cho trâu bò, v.v.. Nhờ đó, từ ba nǎm nay trâu bò của hợp tác xã không bị chết đói, chết rét, mà ngày càng béo khoẻ. Như thế là rất tốt. Các cháu tuy tuổi còn nhỏ, cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Thiếu niên Việt Nam ta ngày nay cả ở hai miền Nam Bắc có nhiều cháu rất dũng cảm, thông minh, đã làm nên nhiều việc rất tốt đẹp trong học tập, sản xuất và chiến đấu.

Bác mong các cháu thiếu niên ở hợp tác xã Mǎng non Phú Mẫn luôn luôn cố gắng hơn nữa, học tập những gương của những thiếu niên anh hùng để ngày càng tiến bộ. Bác cũng mong các cháu thiếu niên ởnhững địa phương khác làm theo các bạn nhỏ ở hợp tác xã Mǎng non Phú Mẫn trong việc chǎm sóc trâu bò và giúp đỡ thiết thực cho hợp tác xã ở địa phương mình.

Bác hôn các cháu

BácHồ
Gửi ngày 19-5-1969.

—————————

Báo Nhân dân, số 5526, ngày 1-6-1969.
cpv.org.vn