Giới thiệu cuốn sách “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đài hoa vĩnh cửu”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, nhà văn hoá kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người sống mãi với thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Sau khi Người qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người giữa Ba Đình lịch sử; nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khởi công xây dựng vào ngày 02/9/1973 và sau gần hai năm xây dựng, được khánh thành mở cửa đón tiếp đồng bào và khách quốc tế đến viếng Người. Việc hoàn thành công trình đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật là kết quả của một quá trình lao động khẩn trương, đầy nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, công nhân viên và chiến sỹ. Đây thực sự là một thành tựu đặc biệt trong xây dựng, thể hiện tình cảm sâu nặng của đồng bào, chiến sỹ ta đối với Bác Hồ kính yêu.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình xây dựng, quản lý, vận hành công trình Lăng của Người, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đài hoa vĩnh cửu” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành.

Cuốn sách được đồng chí Đỗ Mười nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Phụ trách xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời tựa, với 237 trang gồm nhiều hình ảnh và tư liệu mới thể hiện tình cảm kính yêu vô bờ bến, lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và tình cảm quốc tế cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với Bác Hồ lúc Người còn sống cũng như khi Người đi vào cõi vĩnh hằng. Cuốn sách được biên soạn nghiêm túc, công phu, phản ánh chân thực, sự kiện lịch sử, góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta đối với sự nghiệp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và công trình Lăng của Người.

Trân trọng gửi tới bạn đọc gần xa cuốn sách “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đài hoa vĩnh cửu”.

Nguyễn Văn Vượng

bqllang.gov.vn

Advertisements