Học và làm theo Bác từ điều bình dị

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Năm năm qua đã có nhiều mô hình, chương trình để việc thực hiện “Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác” lan tỏa trong đời sống của tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh.

Có những tư tưởng, việc làm của Bác mang tầm vóc vĩ đại nhưng cũng có không ít suy nghĩ, việc làm rất đỗi bình dị, dễ tiếp thu, dễ học và làm theo trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, chúng ta có thể khai thác di sản vô giá đó từ nhiều góc độ, tùy vào đặc điểm, tính chất và công việc của mỗi người. Khi đề cập đến tấm gương đạo đức của Bác, chúng ta thấy lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm là hai phẩm chất mà người trẻ nào cũng có thể học và làm theo.

* TP.HCM có cách làm đa dạng với nhiều mô hình để triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ VN học và làm theo lời Bác”. Đâu là điểm nổi bật và sức lan tỏa của cuộc vận động trong tuổi trẻ TP thế nào, thưa anh?

– Gắn với từng đối tượng cụ thể, tuổi trẻ TP có nhiều phương thức triển khai cuộc vận động. Đơn cử như với đội viên là tập trung thực hiện “năm điều Bác Hồ dạy”; cán bộ, công chức trẻ là tham gia cải cách hành chính gắn với phong trào “ba trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, với công việc, với nhân dân); thanh niên trên địa bàn dân cư là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, khu phố, ấp “An toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình”; thanh niên công nhân tập trung chương trình “Thanh niên đồng hành cùng hàng Việt”; học sinh, sinh viên, thầy cô giáo trẻ thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Sinh viên năm tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh ba tích cực”…

Tôi cho rằng điểm nổi bật chính là tuổi trẻ TP đã lựa chọn đúng phong trào, phát huy thế mạnh vốn có và sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Thành đoàn với cơ sở. Chọn lựa phong trào và chú trọng hiệu quả tổ chức nên cuộc vận động đã thật sự lan tỏa, tác động tích cực đến số đông, góp phần nâng cao nhận thức và rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của các bạn trẻ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: Q.NGUYÊN

Nhưng thực tế một số nơi chưa thật chủ động, còn hình thức và đối phó khi triển khai cuộc vận động. Điều này sẽ được khắc phục ra sao?

– Đúng là có lúc, có nơi tại cơ sở vẫn còn tình trạng hình thức, đối phó. Chúng tôi thường xuyên kiểm điểm và tự phê bình nghiêm túc lẫn nhau đối với những cách làm hời hợt, thiếu trách nhiệm này. Tuy nhiên trên bình diện chung, tôi cho rằng các nội dung học tập và làm theo lời Bác đã được cơ sở Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi nhiệt tình hưởng ứng.

Mục tiêu là từng bước tác động sâu vào suy nghĩ và hành động trong cuộc sống hằng ngày của thanh thiếu niên. Chúng tôi luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội phải là lực lượng nòng cốt, tích cực đi đầu để thể hiện vai trò gương mẫu. Đây là hướng đi đúng và sẽ được tiếp tục phát huy để thực hiện có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo mới đây của Thành ủy TP.HCM thời gian tới, làm sao để mỗi bạn trẻ nhận ra việc học và làm theo lời Bác như một nhu cầu thường xuyên, cần thiết trong đời sống.

* Yêu cầu xuyên suốt cuộc vận động là chuyển từ “học” sang “làm theo” lời Bác. Thành đoàn TP.HCM đã có chủ trương gì để thực hiện trọng tâm này thời gian tới?

– Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ tiếp tục được duy trì như một yêu cầu hết sức quan trọng để giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong hệ thống tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Đồng thời việc “làm theo lời Bác” sẽ được tăng cường theo hướng khuyến khích sự năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại cơ sở để việc học tập và làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, quá trình học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi bạn trẻ.

Giải pháp chính là kịp thời phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình, những mô hình tích cực, hiệu quả. Song song đó sẽ tạo môi trường rèn luyện để người trẻ có điều kiện tham gia các công trình, sản phẩm, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Mà phải là tham gia trực tiếp, sâu rộng vào các dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội của TP và đất nước. Đặc biệt là các dự án tại chính địa phương, đơn vị, vừa phục vụ nhu cầu của thanh thiếu nhi, vừa phục vụ nhu cầu của cộng đồng xã hội một cách thiết thực, hiệu quả.

Theo Tạp chí Tuyên Giáo

hcmpc.com.vn