Các bài viết & thư của Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

STT       Tên bài viết – Thư của Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam
1      Bài nói tại Đại hội Thanh niên cứu quốc toàn xứ
2      Bài nói tại trường Cán bộ tự vệ
3      Thế giới với Việt Nam
4      Các tướng sĩ yêu mến tiến lên
5      Lời căn dặn anh chị em giáo viên bình dân học vụ
6      Lời căn dặn học viên trong lễ khai trường – Trường võ bị Trần Quốc Toản
7      Các nhà văn hoá Việt Nam hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng
8      Thư chúc mừng năm mới
9      Thư gửi anh em thương binh trại an dưỡng liên khu X
10      Gửi Ủy ban Trung ương thiếu nhi
11      Thư gửi các cháu thiếu nhi
12      Thư gửi chị Phạm Thị Phượng
13      Bức thư gửi cho hai em
14      Gửi các chiến sĩ miền Nam
15      Thư gửi đồng chí Zao và các học sinh Việt Nam đang học ở Liên Xô
16      Gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản
17      Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp đầu năm mới
18      Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ
19      Thư gửi các học sinh
20      Thư gửi nam nữ chiến sĩ bình dân học vụ
21      Thư gửi nhi đồng Yên Bái
22      Thư gửi các cháu nhi đồng nhân tết trung thu 1948
23      Gửi nhi đồng xã Ba, Lào Cai
24      Thư gửi Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh
25      Thư gửi nam, nữ thanh niên và nhi đồng Nam Bộ
26      Thư gửi phụ nữ Việt Nam nhân nhịp xuân Bính Tuất (1946)
27      Thư gửi anh em thương binh và bệnh binh
28      Thư gửi thiếu nhi Việt Nam – Đêm Trung thu đầu tiên của nước Việt nam DCCH
29      Gửi Thanh niên và Nhi đồng nhân nhịp tết sắp đến
30      Thư gửi trại nhi đồng nghệ thuật I
31      Thư gửi Trung đoàn 101 Thừa Thiên
32      Thư gửi tướng Trần Tu Hoà
33      Thư khen chị Phạm Thị Tỵ
34      Thư khen chiến sĩ Trần Văn Diên
35      Thư khen cháu Đặng Phúc Hải
36      Thư khen gợi anh em du kích Kim Thành, Hải Dương
37      Lời khuyên sinh viên trường Quân y
38      Lời dặn các cán bộ tuyên truyền
39      Lời dặn các đội viên tuyên truyền xung phong
40      Lời kêu gọi sau việc tàu bay địch tàn sát đồng bào Nam Bộ
41      Lời kêu gọi thanh niên Nam Bộ
42      Lời khuyên anh em viên chức
43      Thơ tặng các cháu nhi đồng
44      Trả lời thư của nhi đồng cứu quốc Phước Diên (Q.Ninh) và Cẩm Giàng (H.Hưng)

Hoàng Nhật Minh