Lời Người sáng mãi mùa xuân

Mùa xuân năm Nhâm Thìn 1952, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đảng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã giành được nhiều thắng lợi trên các chiến trường, từ “Thủ đô gió ngàn”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo (1) bày tỏ cảm xúc về mùa xuân của dân tộc: “May mắn hơn nhiều dân tộc khác… mỗi năm chúng tôi có hai ngày Tết. Một lần Tết theo dương lịch… Còn một Tết thứ hai tính theo âm lịch. Đó là ngày Tết theo tục lệ cổ truyền của nhân dân. Mùa Xuân ở nước chúng tôi bắt đầu từ ngày đầu tháng Giêng… Mặt trời toả sáng, ánh sáng dịu dàng đem lại sức sống tươi vui lành mạnh”.

Sau khi nêu nét đẹp văn hóa truyền thống trong những ngày Tết của dân tộc ta, Người kết luận: “Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân. Vui mừng trước vẻ đẹp của mặt trời mùa xuân, chúng tôi sẽ đấu tranh cho một tương lai rực rỡ của Việt Nam, cho tương lai của nền dân chủ, của hoà bình trên toàn thế giới và của chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như trong tương lai, vì con đường đi của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của chủ nghĩa Mác – Lênin soi sáng”.

Mùa xuân ấy trong Thơ chúc Tết gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước, Người khẳng định “Trường kỳ và gian khổ. Chắc thắng trăm phần trăm” và kết thúc bằng câu thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa gần gũi, thân tình “Mấy câu thành thật nôm na. Vừa là kêu gọi vừa là mừng Xuân”.

Từ mùa Xuân Nhâm Thìn 1952 đến mùa Xuân Nhâm Thìn 2012, đất nước ta đã trải qua một chặng đường lịch sử 60 năm, một hoa giáp oanh liệt, lừng lẫy chiến công: Đánh thắng hai “đế quốc to” là Pháp và Mỹ, non sông, đất nước sạch bóng quân xâm lược. Thành tựu của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa nước ta thoát ra khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đúng như tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa xuân Nhâm Thìn, 60 năm trước “Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân”.

Nhâm Thìn 1952, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ hai của Đảng, nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, tạo thế và lực, chuẩn bị tổng phản công, làm nên chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chặt đứt mắt xích đầu tiên của hệ thống chế độ thực dân cũ, nêu một tấm gương sáng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Nhâm Thìn 2012, đất nước ta thực hiện đường lối do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra, hướng tới mục tiêu “tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, một mốc son mới trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta.

Tương lai rực rỡ của Việt Nam như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”(2). Đó cũng là khát vọng cháy bỏng của Đảng ta, nhân dân ta. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang tạo ra động lực mới, sức sống mới, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “nói đi đôi với làm”, những tấm gương bình dị trong cuộc sống hàng ngày nảy nở và lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống dân tộc, thắp sáng niềm tin vào lý tưởng, vào Đảng quang vinh, vượt lên mọi thách thức, nguy cơ, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí đoàn kết toàn dân tộc, kề vai sát cánh, chèo lái con tầu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” hướng tới tương lai tươi sáng như mặt trời mùa xuân./.

Hồng Minh

(1)- Bài đăng trên tuần báo Vì một nền hoà bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân, ra ngày 4-4-1952. Tiêu đề “Bọn Đế quốc cướp nước không bao giờ có thể nô dịch dân tộc Việt Nam anh dũng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, 2002)

(2)-Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, 2002.

baobacninh.com.vn