Một số hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh – Liên Việt

Chủ tịch Hồ chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Đạo đức, phong cách của Người là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị, hòa đồng. Người đã để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương với nước, với dân, một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách viết, cách làm việc. Những việc làm, lời dạy và hình ảnh của Người luôn in đậm trong tâm trí của các thế hệ người dân Việt Nam. Đối với chúng ta, Người là một Lãnh tụ vĩ đại nhưng Người cũng là một Lãnh tụ bình dị. Nhớ về Người, chúng ta luôn nhớ tới những hình ảnh rất đời thường của Người như một người ông đang bồng cháu, một lão nông đang ngồi câu cá, lội ruộng, tát nước, một ông già đang đánh bóng, đi quyền hay đang khoác vai các chiến sĩ đi dạo trong vườn…

Trong số rất nhiều hình ảnh của Người tại Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh – Liên Việt diễn ra tại Việt Bắc tháng 3 năm 1951(*), hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,  xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Người được chụp trong giờ giải lao của Đại hội. Qua những tấm hình này, một lần nữa chúng ta lại thấy được hình ảnh rất đời thường của một lãnh tụ vĩ đại với một phong cách sống hòa đồng, luôn được tin yêu và kính trọng.

Đây là một số hình ảnh được chụp trong giờ giải lao của Đại hội.

Ảnh 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt, Việt Bắc tháng 3 năm 1951( người ngồi thứ 3, hàng trên, từ trái qua)(Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tài liệu ảnh LIII, KC 90- TL7).

Ảnh 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhảy cùng các đại biểu trong giờ giải lao Đại hội, Việt Bắc tháng 3 năm 1951 (người thứ tư hàng ngoài, từ trái qua) (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài liệu ảnh  L III, KC 76- TL 64).

Ảnh 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh khoác tay nhảy cùng ông Hà Huy Giáp trong giờ giải lao Đại hội, Việt Bắc tháng 3 năm 1951. (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài liệu ảnh  L III, KC 77- TL 65).

Ảnh 4: Các đại biểu vui mừng công kênh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Bắc tháng 3 năm 1951.(Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài ilệu ảnh LIII, KC 83-TL67).

(*) Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh -Liên Việt họp ở Việt Bắc từ ngày 3 đến 7.3.1951, đã quyết định thống nhất Mặt trận Việt minh và Hội Liên Việt thành một mặt trận chung lấy tên là Mặt trận Liên Việt; ông Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch. Mặt trận Liên Việt bao gồm các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo, dân tộc, các nhân sĩ yêu nước đoàn kết đấu tranh nhằm mục đích: tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiệp Mĩ, trừng trị Việt gian phản quốc, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường và góp sức cùng nhân dân thế giới bảo vệ hoà bình lâu dài.

Phạm Hải Yến – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

archives.gov.vn