Một số hình ảnh của Bác Hồ với nhân dân Quảng Bình

Website Quảng Bình xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh quý báu của Bác Hồ với quân và dân Quảng Bình.


Ảnh Bác Hồ tặng quân và dân Quảng Bình nhân dịp sinh nhật 19-5-1968


Bác Hồ trên lễ đài tại sân vận động Đồng Hới ngày 16-6-1957


Bác Hồ trên lễ đài tại sân vận động Đồng Hới -1957


Bác Hồ nói chuyện với mẹ Suốt tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Bắc năm 1966


Bác Hồ với anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế năm 1968


Bác Hồ với Đoàn văn công Quảng Bình

quangbinh.gov.vn