Sáng mãi tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chứa đựng giá trị đạo đức, nhân văn cao quý và sức mạnh tinh thần to lớn, chỉ đường cho lực lượng Công an nhân dân suốt hơn sáu thập kỷ qua. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Công an nhân dân phải gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng nhân dân, khắc phục những khuyết điểm, hiện tượng tiêu cực làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Công an và nhân dân.

Những ngày tháng năm này, chúng ta lại nghe vang lên lời tôn vinh của Đảng ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây đúng 40 năm:

“Từ buổi thiếu niên đến phút cuối cùng, Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ… Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Cách đây 20 năm, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc ra quyết định “về việc tổ chức kỷ niệm những vĩ nhân và những sự kiện đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại; ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn”.

Bác Hồ về thăm quê nội làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, tháng 6/1957. Ảnh: Tư liệu.

Toàn Đảng, toàn dân ta, các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau vô cùng hạnh phúc, tự hào được có một vị lãnh tụ tối cao là Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng rực rỡ nhất của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọng lại sâu lắng trong Di chúc của Người:

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Từ rất sớm, Người đề ra sáu điều về tư cách, đạo đức phải có ở người Công an nhân dân:

Đối với tự mình, phải cần kiệm liêm chính
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép
Đối với công việc, phải tận tụy
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chứa đựng giá trị đạo đức, nhân văn cao quý và sức mạnh tinh thần to lớn, chỉ đường cho lực lượng Công an nhân dân suốt hơn sáu thập kỷ qua. Ngày nay, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” hòa quyện với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã trở thành một sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân đang tiến theo con đường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Công an nhân dân, cả chính quy và không chính quy, luôn công tác, chiến đấu dũng cảm và mưu trí, nhiều khi hy sinh cả tính mạng của mình, để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ đó ngày càng phức tạp và khó khăn, gian khổ và quyết liệt, nhưng lực lượng Công an nhân dân, được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Công an nhân dân phải gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng nhân dân, khắc phục những khuyết điểm, hiện tượng tiêu cực làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Công an và nhân dân.

Hiện nay, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang gây ra những thiệt hại nặng nề đến kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở nhiều nơi trên thế giới, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên nhiên đang diễn ra với tính chất ngày càng nguy hiểm.

Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.

Ở nước ta, đại đa số cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta, đứng trước những khó khăn về kinh tế – xã hội, vẫn vững vàng, tin tưởng ở Đảng, Nhà nước, ở công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước. Nhưng tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kể cả tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và xã hội ta hòng chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ ta, từng bước lái đất nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa.

Tình hình đó đòi hỏi Công an nhân dân hơn lúc nào hết càng phải học tập, làm theo sáu điều Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đem hết trí tuệ, sức lực ra để công tác, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi. Lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân là góp phần tích cực nhất bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đấy là tấm lòng và là việc làm thiết thực nhất của lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm lần thứ 119 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng Người.

Sáng mãi trong nhân dân và lực lượng Công an nhân dân Tư tưởng và Đạo đức Hồ Chí Minh!

Hồng Hà (Nguyên Bí thư Trung ương Đảng)

cand.com.vn