Quyền lựa chọn của dân tộc

Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội, 1945

TT – Quyền thứ nhất được Bác Hồ long trọng tuyên bố 60 năm về trước là quyền độc lập. Với ý nghĩa này, ngày 2-9 đã trở thành Tết Độc lập của đất nước ta. Thế nhưng độc lập là gì?

Trong rất nhiều ngôn ngữ, không có từ độc lập đứng riêng mà chỉ tồn tại từ không phụ thuộc. Độc lập chính là sự không phụ thuộc. Chúng ta đã giành lại giang sơn này chính là để tự quyết định lấy vận mệnh của mình mà không bị phụ thuộc vào kẻ khác. Chúng ta đã và đang làm được điều này ngày càng nhiều hơn.

Đặc biệt là khi chúng ta đang giành được quyền độc lập ngày càng nhiều hơn trong tư duy, trong việc lý giải định mệnh và hoạch định tương lai của dân tộc. Độc lập chỉ thật sự được bảo đảm khi chúng ta không bị phụ thuộc về tinh thần.

Quyền thứ hai được Bác Hồ long trọng tuyên bố 60 năm về trước là quyền tự do. Tự do của một dân tộc được hợp thành từ tự do của mỗi công dân. Không thể có một dân tộc tự do mà những công dân của dân tộc đó lại không có được quyền tự do như vậy. Tự do chính là quyền lựa chọn.

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

HỒ CHÍ MINH
(Trích Tuyên ngôn độc lập)

Và hàng triệu Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đã lựa chọn sự hi sinh. Sự lựa chọn này mang đầy định mệnh, nhưng lại là một sự lựa chọn tự nguyện, một sự thực thi quyền tự do. Những người con ưu tú của đất nước đã lựa chọn sự hi sinh chính là để bảo đảm rằng quyền lựa chọn của dân tộc ta là không thể bị tước bỏ.

60 năm qua, độc lập, tự do là những giá trị mà dân tộc ta đã không ngừng theo đuổi và vươn tới. Hàng triệu người con ưu tú của đất nước ta đã hi sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và sinh mệnh của mình cho những giá trị nói trên.

Những lá cờ của chúng ta vì vậy không phải ngẫu nhiên mà đỏ cháy lên như sự hiệu triệu của đức hi sinh và sự dâng hiến!

TS NGUYỄN SĨ DŨNG

tuoitre.vn

Advertisement