Ðẩy mạnh cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

nullChiều 6-2, Ban Biên tập Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần PVI (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tổ chức cuộc họp sơ kết về tình hình triển khai cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua.

Dự cuộc họp, có các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo Công ty cổ phần PVI, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi.

Thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, nay là Công ty cổ phần PVI (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tổ chức cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc thi được phát động từ ngày 1-5-2011 trên ấn phẩm Báo Nhân Dân cuối tuần. Cuộc thi đã thu hút đông đảo bạn đọc, bạn  viết  trên  mọi  miền Tổ quốc tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân, nhất là những người dân bình thường với những việc làm thiết thực, nhiều ý nghĩa theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các tác giả phản ánh trong các bài dự thi; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đều đánh giá cao kết quả bước đầu triển khai cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua; đồng thời nêu lên các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc thi này trong thời gian tới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của người dự thi ngày càng đông và nâng cao chất lượng các bài viết dự thi, Ban tổ chức cuộc thi quyết định đăng các bài viết dự thi trên Báo Nhân Dân từ ngày 7-3-2012 và tiếp tục đăng bài viết dự thi trên ấn phẩm Báo Nhân Dân cuối tuần. Việc triển khai cuộc thi trong thời gian tới gắn với việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; với ba vấn đề cấp bách: thứ nhất, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Ðảng; thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng.

Ðể nâng cao chất lượng bài viết dự thi, Ban tổ chức cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chọn lọc đăng các bài viết dự thi của bạn đọc, bạn viết cả nước nêu những tấm gương tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là những cá nhân, người đứng đầu cấp ủy có những việc làm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; những cá nhân kiên quyết đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, lãng phí; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phát huy vai trò tự nêu gương để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp noi theo; những người bình dân, người lao động bình thường có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh, khen ngợi; những tập thể đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phát triển kinh tế-xã hội. Ðồng thời phê bình, nhắc nhở các địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03, Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ban tổ chức cuộc thi hy vọng tiếp tục nhận được ngày càng nhiều bài viết dự thi của bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước. Bài viết dự thi xin gửi về Ban Xây dựng Ðảng, Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; địa chỉ email: xaydungdang@gmail.com. Thời hạn nhận bài dự thi đến ngày 1-5-2012. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho các tác phẩm chất lượng cao vào dịp 19-5-2012.

 Theo Nhân Dân

tuyengiao.vn