Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh (Kỳ cuối)

(GD&TĐ) – Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Bác Hồ thăm bà con các dân tộc xã Hùng An (Đại Từ - Thái Nguyên) nhân vụ mùa năm 1954.Bác Hồ thăm bà con các dân tộc xã Hùng Sơn (Đại Từ – Thái Nguyên) nhân vụ mùa năm 1954.
Bác Hồ nói chuyện với bà con nông dân Hùng Sơn Đại Từ năm 1954Bác Hồ nói chuyện với bà con nông dân Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên năm 1954

Bác Hồ với các cháu nhà trẻ Bắc Hải, Bắc Kinh, CHND Trung Hoa, ngày 27.6.1955Bác Hồ với các cháu nhà trẻ Bắc Hải, Bắc Kinh, CHND Trung Hoa, ngày 27.6.1955

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Mông Cổ tháng 7.1955Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Mông Cổ tháng 7.1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên thăm Trường đại học Y - Dược khoa (14-11-1955)Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên thăm Trường đại học Y – Dược khoa (14-11-1955)

Bác Hồ nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà NộiChủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm nhà máy diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế 1956Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm nhà máy diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế 1956

Bác Hồ ân cần thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong ngày Người về thăm 12/2/1956 Bác Hồ ân cần thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc trong chuyến về thăm 12/2/1956

Bác Hồ với học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) nǎm1956Bác Hồ với học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) nǎm1956

Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới. Là con cháu xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, chắc các cô sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy”
Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới. Là con cháu xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, chắc các cô sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy”

Bác Hồ tới thǎm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)Bác Hồ tới thǎm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)

Bác Hồ thăm một đơn vị Quân đội miền Nam tập kết (1957)Bác Hồ thăm một đơn vị Quân đội miền Nam tập kết (1957)

Bác Hồ thân mật trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi Tiệp Khắc và Việt Nam nhân dịp sang thăm Tiệp Khắc 1957Người thân mật trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi Tiệp Khắc và Việt Nam nhân dịp sang thăm Tiệp Khắc 1957

Bác chụp trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, giữa năm 1957Bác chụp trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, giữa năm 1957

Bác Hồ và các cháu dự trại hè thiếu nhi Đức và Hungari tổ chức tại CHDC Đức 57Bác Hồ và các cháu dự trại hè thiếu nhi Đức và Hungari tổ chức tại CHDC Đức 57

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Bungari, ngày 16 tháng 8 năm 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Bungari, ngày 16 tháng 8 năm 1957

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi An-ba-ni, năm 1957Bác Hồ và các cháu thiếu nhi An-ba-ni, năm 1957

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Ba Lan, năm 1957Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Ba Lan, năm 1957

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Nam Tư, năm 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Nam Tư, năm 1957

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trường Trung học số 28 Bình Nhưỡng, Triều Tiên 7. 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trường Trung học số 28 Bình Nhưỡng, Triều Tiên 7. 1957

Các cháu thiếu nhi Ru-ma-ni vui mừng chào đón Bác Hồ sang thăm hữu nghị, tháng 8 năm 1957Các cháu thiếu nhi Ru-ma-ni vui mừng chào đón Bác Hồ sang thăm hữu nghị, tháng 8 năm 1957

Các cháu thiếu nhi thủ đô Mát-xcơ-va hân hoan chào đón Bác Hồ, ngày 27.8.1957Các cháu thiếu nhi thủ đô Mát-xcơ-va hân hoan chào đón Bác Hồ, ngày 27.8.1957

Đội viên TNTP Trung Quốc nhờ Bác Hồ chuyển thư tới các bạn nhỏ Việt Nam năm 1957Đội viên TNTP Trung Quốc nhờ Bác Hồ chuyển thư tới các bạn nhỏ Việt Nam năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957)Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957)

Bác Hồ và Thủ tướng Nê-ru thăm học sinh trường khiếm thị nhân dịp thăm Ấn Độ tháng 2 năm 1958Bác Hồ và Thủ tướng Nê-ru thăm học sinh trường khiếm thị nhân dịp thăm Ấn Độ tháng 2 năm 1958

58. Bác Hồ vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958Bác Hồ vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958

Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958Tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958

Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)

Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên HTX - NN Lai Sơn - Vĩnh Phúc ngày 30.3.1958Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên HTX – NN Lai Sơn – Vĩnh Phúc ngày 30.3.1958

Bác Hồ thǎm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc (1958)Bác Hồ thǎm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc (1958)

Bác Hồ thăm kè Cố Đô - Hà Tây, năm 1958Bác Hồ thăm kè Cố Đô – Hà Tây, năm 1958

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng tại phố Hàng than năm1958Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng tại phố Hàng Than năm 1958

Bác Hồ và Tổng thống Xu-các-nô với các cháu thiếu nhi Indonexia, ngày 2.3.1959Bác Hồ và Tổng thống Xu-các-nô với các cháu thiếu nhi Indonexia, ngày 2.3.1959

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tát-gi-ki-xtan, ngày 27.7.1959Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tát-gi-ki-xtan, ngày 27.7.1959

Xem hình mẫu xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959)Xem hình mẫu xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959)

Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu (Liên Xô) - 1959Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu (Liên Xô) – 1959

Tháng 9/1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã diễn ra. Đại hội đã thông qua nghị quyết về hai nhiệm vụ chiến lược và bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người và Trung ương Đảng, quân và dân ta vừa đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05.09.1960Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05.09.1960

60. Bà con kiều bào và các cháu thiếu nhi Việt Nam ở Thái Lan về nước đến thăm và chúc tết Bác 29.1.60Bà con kiều bào và các cháu thiếu nhi Việt Nam ở Thái Lan về nước đến thăm và chúc tết Bác 29.01.1960

Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi quốc tế trong đêm liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi tổ chức ngày 31.05.1960Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi quốc tế trong đêm liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi tổ chức ngày 31.05.1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Việt Nam, tháng 5 năm 1960Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Việt Nam, tháng 5 năm 1960

Từ 1961, Bác dành nhiều thời gian để đi thăm hỏi đồng bào, động viên sản xuất. Công tác, trọng trách Bác giao cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng chủ trương thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở miền Nam.

Bác Hồ thǎm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 nǎm 1961Bác Hồ thǎm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 nǎm 1961

Bác đi trên đường rào dâm bụt nơi quê nhà

Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961

Bác Hồ thăm đình Tân Trào (3-1961)Bác Hồ thăm đình Tân Trào (3-1961)

Bác Hồ về thăm lại đồng bào Pác Pó, năm 1961Bác Hồ về thăm lại đồng bào Pác Pó, năm 1961

Ngày 25.1.1961 Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường - Đơn vị có phong trào trồng cây dẫn đầu miền BắcNgày 25.1.1961 Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường – Đơn vị có phong trào trồng cây dẫn đầu miền Bắc

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Giang Tô, CHND Trung Hoa, ngày 19.5.1961Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Giang Tô, CHND Trung Hoa, ngày 19.5.1961

61.Trong ảnh Bác Hồ cùng bà con nông dân thử máy cấy mới thử nghiệm ở ngoại thành Hà Nội năm 1961Bác đang cùng bà con nông dân thử nghiệm máy cấy mới  ở ngoại thành Hà Nội năm 1961

Bác Hồ viếng Đền Hùng năm 1962Bác Hồ viếng Đền Hùng năm 1962

Hồ Chủ tịch tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (9.1962)<Hồ Chủ tịch tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (9.1962)

Bác Hồ về thăm đập Đáy năm 1962Bác Hồ về thăm đập Đáy năm 1962

Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963Bác Hồ ở Quảng Đông – Trung Quốc năm 1963

Bác Hồ thăm xưởng cơ khí Nhà máy ô tô 1-5, tháng 12-1963Bác Hồ thăm xưởng cơ khí Nhà máy ô tô 1-5, tháng 12-1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp lên công tác tại Khu nghỉ mát Tam Đảo, Người đã tới thăm và nói chuyện với Đại hội Đảng bộ tỉnh sáng ngày 16.7.1963Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp lên công tác tại Khu nghỉ mát Tam Đảo, Người đã tới thăm và nói chuyện với Đại hội Đảng bộ tỉnh sáng ngày 16.7.1963

Ngày 26-1-1964, Bác thăm đồi cây Bạch Thạch của HTX Thắng Lợi, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá) huyện Thanh Thủy - Phú ThọNgày 26-1-1964, Bác thăm đồi cây Bạch Thạch của HTX Thắng Lợi, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá) huyện Thanh Thủy – Phú Thọ

Bác Hồ thăm xưởng phích nước, Cty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28/4/1964 Bác Hồ thăm xưởng phích nước, Cty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28/4/1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 130 trung đoàn pháo cao xạ 260 nhân dịp Tết Giáp Thìn (2-1964). Người căn dặn: “Các chú phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng xâm phạm miền Bắc nước ta”Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 130 trung đoàn pháo cao xạ 260 nhân dịp Tết Giáp Thìn (2-1964). Người căn dặn: “Các chú phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng xâm phạm miền Bắc nước ta”

Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Nhà máy dệt 8-3 (1965)Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Nhà máy dệt 8-3 (1965)

Bác với thiếu nhi Trung Quốc năm 1965Bác với thiếu nhi Trung Quốc năm 1965

Bác Hồ tới thăm cán bộ công nhân viên kỹ thuật xưởng máy bay A3 ngày 25/9/1966 Bác Hồ tới thăm cán bộ công nhân viên kỹ thuật xưởng máy bay A3 ngày 25/9/1966

Chủ tich Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966

Hình ảnh nhân dân chúc Tết Bác vào năm 1967Hình ảnh nhân dân chúc Tết Bác vào năm 1967

Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm chúc Tết đồng bào Hà Tĩnh (Xuân Đinh Mùi, 2/9/1967)Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm chúc Tết đồng bào Hà Tĩnh (Xuân Đinh Mùi, 1967)

Bác Hồ đến thăm bộ đội không quân tháng 12-1967 tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà NộiBác Hồ đến thăm bộ đội không quân tháng 12-1967 tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội

Bác Hồ cùng các uỷ viên Bộ Chính trị họp bàn chiến dịch Tết Mậu Thân 1968Bác Hồ cùng các uỷ viên Bộ Chính trị họp bàn chiến dịch Tết Mậu Thân 1968

Bác Hồ thăm trận địa tiểu đoàn 61 Đoàn Sông Đà ngày 26.08.1968Bác Hồ thăm trận địa tiểu đoàn 61 Đoàn Sông Đà ngày 26.08.1968

Bác Hồ năm 1969Bác Hồ năm 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, ngày 16.2.1969.

Ngày 16/2/1969 (mồng 1 Tết), Bác Hồ trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) nhân Tết Kỷ DậuNgày 16/2/1969 (mồng 1 Tết), Bác Hồ về thăm và trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) nhân Tết Kỷ Dậu

9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Bác mất vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, hưởng thọ 79 tuổi.

Bác ra đi là một tổn thất vô cùng lớn lao cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhưng Bác sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

ãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Bác những ngày Bác ốm năm 1969Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Bác những ngày Bác ốm năm 1969

Lễ tang Bác được cử hành trọng thể tại Hà Nội với hơn 100.000 người đến dựLễ tang Bác được cử hành trọng thể tại Hà Nội với hơn 100.000 người đến đưa tiễn Người về thế giới người hiền

Mũi tấn công của quân đoàn 2 tiến vào Dinh độc lập Mũi tấn công của quân đoàn 2 tiến vào Dinh độc lập

Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất

Quân giải phóng từ miền tây nam bộ tiến về Sài Gòn Quân giải phóng từ miền tây nam bộ tiến về Sài Gòn

Cảnh hỗn loạn của lính Mỹ tháo chạy khỏi SGCảnh hỗn loạn của lính Mỹ tháo chạy khỏi SG

Bộ đội ta dẫn độ Dương Văn Minh trên đường đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng Bộ đội ta dẫn độ Dương Văn Minh trên đường đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng

Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Bác Hồ mãi ở trong tim các thế hệ người dân Việt Nam

TIN LIÊN QUAN

Quế Chi (TH)

gdtd.vn

Advertisement