Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác Hồ tặng thưởng huân chương cho chiến sĩ Điện Biên - ảnh minh họa

Tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị và quyết định tập trung tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với phương châm “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh chắc thắng”.

Người đã theo dõi chặt chẽ việc chuẩn bị cho chiến dịch và gửi thư động viên bộ đội, dân công quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cùng với quyết tâm bao vây tiêu diệt cứ điểm Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã tuyên bố sẵn sàng thương lượng với chính phủ Pháp để giải quyết hòa bình ở Việt Nam trên cơ sở thật sự tôn trọng nền độc lập của Việt Nam.

Thắng lợi về quân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao đã buộc Chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chiến thắng ở Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã quyết định thắng lợi tại Hội nghị Genève về Đông Dương ngày 20 tháng 7 năm 1954, trong đó chính phủ Pháp phải ký kết đình chiến và công nhận chủ quyền toàn vẹn của ba nước Việt Nam, Lào, Camphuchia.

Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đế quốc Mỹ đang là kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân ta và đề ra khẩu hiệu hành động: “ Hòa bình-thống nhất, độc lập, dân chủ”.

Ngày 22 tháng 7 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước, trong đó khẳng định Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định thống nhất, đồng bào ta nhất định được giải phóng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ ác liệt hy sinh của dân tộc Việt Nam. Người đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân ta lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, làm chấn động “Năm Châu bốn biển”. Điện Biên Phủ – Hồ Chí Minh đã trở thành khẩu hiệu chiến đấu của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Tên tuổi của Người đã được nhân dân thế giới nhắc đến với niềm tin yêu và cảm phục. Chiến thắng Điện Biên còn chứng minh một điều là một nước thuộc địa nhỏ yếu cũng có thể đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh nếu dân tộc đó có quyết tâm và đường lối đúng.

Ngọc Bích – ảnh PXL

ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

Advertisement