Càng thêm tự hào được sống trong thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1990, Nhà xuất bản Thông tấn xã Novosti, thuộc Liên Xô trước đây đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách: Người yêu nước, chiến sĩ, nhà nhân đạo Hồ Chí Minh do tác giả Ép-ghê-ni Cô-Bê-Lép biên soạn.

Tác giả đã viết: “Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng khi còn sống tên tuổi đã thật sự trở thành thần thoại. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách Hồ Chí Minh là vô cùng yêu quý thiếu nhi. Bản thân Người vốn không được hưởng hạnh phúc gia đình nên Người đã dành tất cả tấm lòng yêu thương cho đồng bào, nhất là trẻ em Việt Nam. Với nghị lực phi thường, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm vô song, cuộc sống thanh đạm, giản dị và lòng nhân đạo của Người đã làm cho nhân dân Việt Nam cũng như những người tiến bộ trên thế giới kính trọng và yêu mến sâu sắc.

Hồ Chí Minh được nhiều người khâm phục nhắc tới và mỗi người đều nêu bật một khía cạnh nào đó đặc biệt nổi bật của người anh hùng dân tộc Việt Nam như Chủ tịch Cuba Fidel Castro nói: Hồ Chí Minh là nhà Mác xít Lê nin nít giản dị và triệt để nhất của thời đại chúng ta, còn Thủ tướng Ấn Độ In đi ra Gan đi lại gọi Người là “Hiệp sĩ” của cách mạng.

Lời hát “Việt Nam-Hồ Chí Minh” cũng luôn được mọi người nhắc tới ở khắp năm châu bốn biển. Hồ Chí Minh là một con người có tài sáng tạo phong phú, là một nhà báo, nhà chính luận, nhà viết văn và nhà thơ.

Hồ Chí Minh là biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc, nhiều trí thức, tư sản dân tộc đã tham gia cách mạng vì Người là niềm tin tất thắng. Tên tuổi của Người đã được ghi vào sử sách thế giới không chỉ là người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà là nhà hoạt động của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, là một trong những “thủ lĩnh” lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Những người sáng lập Phong trào không liên kết năm 1961 như Gia-oa-hác-lan Nê-ru, A khơ mát Xu các nô cũng là bạn thân thiết của Người. Hồ Chí Minh có một uy tín lớn, thật là vô giới hạn chứ không phải tệ sùng bái cá nhân như một số nước khác. Tất cả những ai hạnh phúc được gặp Người đều sửng sốt bởi đức tính giản dị, lòng nhân đạo và lòng dũng cảm vô song.

Nhiều người gặp Hồ Chí Minh nhận xét rằng Người cực kỳ nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến đời sống, đến những đau khổ và hy sinh của nhân dân Việt Nam. Cho đến cuối đời, Người còn nói “không nên tổ chức mừng kỷ niệm ngày sinh của tôi một cách rộng rãi như vậy”. Có thể mạnh dạn khẳng định rằng chính tính cách đặc sắc, những phẩm chất tuyệt vời của Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh thắng lợi vì giải phóng dân tộc và xã hội, vì độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam”.

Đọc sách của người nước ngoài viết về Bác Hồ chúng ta càng thêm tự hào được sống trong thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bùi Hiển

ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

Advertisement