Đồng chí Trương Tấn Sang: Học tập và làm theo Bác phải trở thành tập quán và chuẩn mực văn hoá của Đảng ta, nhân dân ta

Trong hai ngày 20-21/11, Đồng chí Trương Tấn sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại Hà Nội. Đồng chí biểu dương đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận thức rõ tầm quan trọng, cũng như mục tiêu trước mắt và lâu dài của Cuộc vận động; từ đó việc triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc, có nhiều sáng tạo.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Văn Hiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam; đồng chí Nghiêm Đình Vì, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương.

Đoàn công tác đã làm việc tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh; Công ty cổ phận chế tạo máy điện Việt Nam-Hunggari; Huyện uỷ Đông Anh; Bệnh viện mắt Hà Nội; Sở kế hoạch – đầu tư và Ban chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội. Qua kiểm tra cho thấy, thành phố Hà Nội đã tiến hành các bước của Cuộc vận động nghiêm túc, sáng tạo; mỗi cấp uỷ, mỗi đơn vị, xã, phường đều bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên đồng thời gắn với đặc thù của đơn vị mình. Ở huyện Đông Anh, việc tuyên truyền Cuộc vận động, tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ đều gắn với kể chuyện truyền thống lịch sử địa phương và liên hoan văn nghệ…nên thu hút rất đông quần chúng tham gia. Hội thi kể chuyện về Bác Hồ được tiến hành ở phường, xã và thi liên phường, xã; sau đó thi cấp quận, huyện… tạo nên không khí sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về Bác kính yêu. Các đơn vị như: ngành y tế gắn Cuộc vận động với nội dung nâng cao y đức; ngành giáo dục gắn với nâng chất lượng dạy và học, chống tiêu cực trong thi cử.v.v…Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội đã biên tập và phát hành hai cuốn sách “Văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh” vừa phổ biến tới các đơn vị trong địa phương vừa gửi tặng Ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh, thành phố trong cả nước; những mẩu chuyện về Bác Hồ được ghi âm và gửi cho tất cả các đài truyền thanh xã, phường để phát trên đài định kỳ vào những ngày trong tuần để bà con nhân dân cập nhật. Nhiều phường, xã đã xây dựng “Chương trình truyền thanh về học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các đơn vị cơ sở, đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo Thành phố Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã nghe đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của Hà Nội báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện cuộc vận động trên địa bàn trong hơn 8 tháng qua. Nhìn chung, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn Hà Nội đã trở thành đợt sinh hoạt văn hoá, chính trị sâu rộng, gắn với công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng và các chương trình thi đua khác. Công tác chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở được quan tâm đúng mức; bám sát kế hoạch và có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở một số cơ sở. Mỗi tháng, các cấp uỷ đều kiểm điểm tình hình thực hiện Cuộc vận động về cả hai mặt: nhận thức và chuyển hoá thành hành động. Một quý, cấp uỷ, tổ đảng đều kiểm điểm tình hình thực hiện Cuộc vận động so với quý trước, những việc đã làm được, những hạn chế cần khắc phục. Thông qua các hoạt động “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lấy ý kiến quần chúng góp ý cho đảng viên ở cơ sở đã có tác động tốt, làm chuyển biến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ nhất ở việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các công sở, sử dụng phương tiện công cộng; thái độ tiếp dân đúng mực; thúc đẩy cải cách hành chính, thực hiện “Một cửa liên thông giữa các sở, ban ngành” tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhân dân; thái độ phục vụ bệnh nhân được nâng lên bước; công tác trực phòng, chống dịch tả đã bảo đảm đủ 100% quân số trên 24/24 giờ mỗi ngày.v.v…

Qua phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận thức rõ tầm quan trọng, cũng như mục tiêu trước mắt và lâu dài của Cuộc vận động; từ đó việc triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc, có nhiều sáng tạo. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thấy được tầm quan trọng, tính thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, bước đầu có tác động tích cực đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Cuộc vận động ở cấp xã, phường hiện tại đạt hiệu quả tốt; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái tham gia học tập. Phần hạn chế trong thể thức lấy ý kiến quần chúng góp ý cho đảng viên cũng sẽ là kinh nghiệm tốt để Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động bổ sung vào việc chỉ đạo. Đối với công nhân viên khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội quan tâm triển khai Cuộc vận động tại khu vực này bằng hình thức thích hợp. Đặc biệt phải chú trọng tuyên truyền, vận động tuổi trẻ tham gia học tập và làm theo Bác Hồ với nhiều chương trình phù hợp với nhà trường, với tuổi trẻ lao động ở khu công nghiệp, khu vực nông thôn. Trước hết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác học tập và làm theo tấm gương của Bác, từ đó lôi cuốn quần chúng học tập, noi theo. Việc xây dựng tiêu chuẩn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải có chuẩn mực chung và chuẩn mực riêng đối với từng ngành, cũng như đối với từng người trên từng cương vị công tác cụ thể. Khi xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ lãnh đạo phải cao hơn so với viên chức; hoặc cán bộ làm ở các sở, ban, ngành phải khác với tiêu chuẩn cán bộ công tác ở phường, xã…Trong công tác tuyên truyền phải chú ý vừa nêu tấm gương đạo đức Bác Hồ vừa biểu dương những gương người tốt, việc tốt đã học tập, làm theo Bác. Bởi vì, học tập Bác không khó bằng làm theo tấm gương của Bác trong mỗi suy nghĩ, công việc hàng ngày và rộng hơn là thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó cho cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động thắng lợi trong thời gian tới, trước mắt cần sơ kết công tác năm 2007, xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2008 với chủ đề: “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí….đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu Ban chỉ đạo thành phố tìm tòi nhiều hình thức tuyên truyền vừa tạo sức thuyết phục, lay động lòng người, vừa gắn với đời sống thực tiễn. Tránh tuyên truyền một chiều chỉ nêu tấm gương đạo đức của Bác mà không nêu điển hình tiên tiến học tập và làm theo theo tấm gương của Bác. Mặt khác, phải tổ chức tốt việc lấy ý kiến quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức thật hiệu quả, tránh hình thức. Từ ý kiến của quần chúng phải tiến hành xem xét, sửa chữa ngay những khiếm khuyết của cán bộ, đảng viên để quần chúng tin tưởng vào hiệu quả thiết thực của Cuộc vận động. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên ở Thủ đô là những người đi đầu trong Cuộc vận động này, tạo sự chuyển biến và sức mạnh mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; để Thủ đô trở thành đơn vị điển hình của cả nước về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Toàn đảng, toàn dân ta đều yêu kính Bác, chúng ta phấn đấu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành tập quán và chuẩn mực văn hoá của Đảng ta, nhân dân ta”.

TTXVN

bqllang.gov.vn

Advertisement