Điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác

Bác Hồ là tấm gương sáng tuyệt vời, ai cũng cố gắng học tập và tự hào được làm theo Bác. Lần này, bước vào Cuộc vận động, mỗi người đều thấy mình tiến bộ thêm một bước: Chăm đọc và làm theo sách báo của Ðảng, quan tâm hơn đến những vấn đề chung của đất nước, quê hương; gắng sức làm việc tốt để góp phần nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể từ địa phương lên; sống với nhau thêm tình nghĩa chân thành, học tập nhau phát huy mặt mạnh và giúp nhau khắc phục yếu kém.

Nghiêm túc học tập tấm gương Bác là điều không dễ và làm theo Bác lại càng khó hơn. Nhưng nếu có tấm lòng trong sáng và quyết tâm bền vững, ai cũng đều có thể học và làm theo Bác được. Có người cho rằng mình bận công việc tối ngày, khó có thời gian và điều kiện làm những việc như Bác là không đúng. Dù bận việc nước, việc dân, Bác vẫn có thời gian chăm lo đến những việc nhỏ nhất, chan hòa tình thương đến mọi người, không sót một ai!

Mọi người đều có thể học và làm theo Bác từ những việc hằng ngày mà ai cũng thấy ở mọi lúc mọi nơi, rất đỗi bình thường giản dị và chính sự bình thường giản dị ấy càng tôn thêm tầm vĩ đại của Bác. Bác thường xuống cơ sở, đến với dân không báo trước, không bố trí nơi đón rước linh đình mà Bác đến thẳng nơi ăn ở, trong bếp núc, nơi làm việc, chỗ vệ sinh của công nhân, nông dân, bộ đội, thanh niên xung phong, nhà trẻ… xem tận nơi, quan tâm thiết thực đến đời sống mỗi người.

Các buổi lễ lớn, Bác thường xuất hiện từ phía sau vào hội trường rồi những ai đang đón rước ở bên ngoài, ở phía trước tự giải tán vào theo Bác. Bác thường không chỉ nghe báo cáo viết sẵn, trình bày một chiều mà Bác đã bằng nhiều cách quan sát thực tiễn, hiểu rõ những nét cơ bản nhất, chân thật nhất của tình hình rồi mới đọc và nghe báo cáo. Nên không thể có báo cáo sai sự thật, “làm láo báo cáo hay”, sa vào “bệnh thành tích” để chủ quan tự sai lầm.

Ai cũng thấy Bác tiết kiệm từng thứ nhỏ nhất trong nếp sống và làm việc hằng ngày. Không chỉ vì nghèo mới tiết kiệm mà tiết kiệm là đức tính thuộc về bản chất, truyền thống của dân tộc ta. Nhất là tiết kiệm thời giờ của mình và của mọi người, vì “của cải nếu hết còn có thể làm thêm, khi thời giờ đã qua rồi không bao giờ kéo nó trở lại được!”. Bác không bao giờ để những cuộc họp vô bổ kéo dài phí thời giờ của nhiều người.

Ai cũng tự xác định cho mình suốt đời học tập và làm theo gương Bác để không ngừng tiến bộ, thiết thực làm mọi việc ích nước lợi dân, tránh được những sai lầm dù nhỏ.

Báo Nhân dân

bqllang.gov.vn

Advertisement