Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức ngời sáng cho mỗi người Việt Nam học tập, noi theo

Hơn một năm rưỡi qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, diễn ra ở khắp các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên một luồng sinh khí mới trong sinh hoạt Đảng, trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức đã có ý thức tự giác trong rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ và có tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với công việc được giao, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân đã có nhiều tiến bộ hơn so với trước.

Lòng tôn kính, quý trọng và biết ơn vô hạn của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác Hồ càng được khẳng định, vun đắp, củng cố son sắt hơn thông qua cuộc vận động. Đúng như Ban Chỉ đạo TW Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đánh giá: “Cuộc vận động này là đúng và “trúng”, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Còn nhiều việc phải làm trong một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Việc xây dựng một nền tảng đạo đức mới tốt đẹp, sẽ không phải là công việc đơn giản có thể làm xong trong ngày một, ngày hai, mà cần phải có thời gian lâu dài với cách thức, bước đi phù hợp.

Bởi vì như Bác Hồ đã viết: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển, củng cố”. Đó cũng chính là sự tổng kết cả quá trình đấu tranh, rèn luyện trọn cuộc đời của Người để tạo nên một tư tưởng, đạo đức, nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh.

Mỗi một đức tính tốt, dù nhỏ cũng không phải tự nhiên và dễ dàng có được, mà phải trải qua cả một quá trình hình thành, chắt lọc, rèn luyện lâu dài. Vì đạo đức là cái ở trong tâm của mỗi con người, thuộc về bản chất, chứ không phải chỉ là sự biểu hiện bề ngoài, cũng không phải cứ học thuộc một bài học về đạo đức là chúng ta đã có ngay được điều đó. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lại càng đòi hỏi mỗi người phải có sự phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, thường xuyên hàng ngày, thậm chí hàng giờ.

Đồng thời phải biến những bài học đó thành thói quen hành động và rèn luyện cho những thói quen ấy ngấm sâu trong “máu thịt” trở thành nhân cách, chỉ có như vậy mới có được đạo đức thật sự, bền vững.

Tất nhiên, từ việc học tập đến việc làm theo cũng không phải là dễ, nếu không có sự tự giác, quyết tâm cao. Và để xây dựng được một nhân cách, đạo đức tốt, trước hết mỗi con người cần phải tự đấu tranh với chính bản thân mình. Vì ở trong mỗi người đều luôn tồn tại hai mặt thiện và ác, nên nếu không có ý chí đấu tranh, rèn luyện bản thân, chỉ cần một lúc buông thả, mất cảnh giác thì những cám dỗ, tác động từ ngoại cảnh, cùng với cái xấu, cái ác, cái sự ham muốn địa vị, vật chất, ham muốn hưởng thụ… bên trong sẽ trỗi dậy, lấn át cái tốt.

Sẽ không thể học được cái mới tiến bộ, nếu không sửa được cái cũ lạc hậu ở bên trong mình. Đặc biệt, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập, nhiều giá trị đạo đức truyền thống đã bị xem nhẹ hoặc mai một; lối sống thực dụng, nặng về vật chất, sính ngoại… đang có chiều hướng gia tăng; sự quan liêu, hách dịch, cửa quyền, thiếu dân chủ của một bộ phận cán bộ lãnh đạo; tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức, tác động không tốt đến tư tưởng, tình cảm, lòng tin của cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…. thì đòi hỏi mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, vượt qua chính mình và những cám dỗ, tác động tiêu cực đó để từng bước rèn luyện, xây dựng cho mình một đạo đức tốt, góp phần vào thành công của Cuộc vận động.

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân; sự phấn đấu, rèn luyện tâm huyết và bền bỉ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhất định Cuộc vận động sẽ thu được những kết quả tốt đẹp. Tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ luôn là tấm gương trong sáng để mỗi người Việt Nam chúng ta học tập, noi theo. Hãy tự nhắc mình phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam; xứng đáng công lao, tình cảm mà Bác Hồ kính yêu đã giành cho Tổ quốc, cho dân tộc.

Thành Lợi

bqllang.gov.vn

Advertisement