Giới thiệu sách “Giữ yên giấc ngủ của Người”

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Sau khi Người qua đời, với tấm lòng kinh yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể theo nguyện vọng của toàn dân, Đảng và Nhà nước quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, chưa có tiền lệ ở Việt Nam.

Với vinh dự và trách nhiệm được giao, gần 38 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bảo vệ Lăng đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất. Những nét đặc trưng của Người lúc sinh thời được giữ gìn nguyên vẹn.

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về sự nghiệp giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng phần cuốn sách “Giữ yên giấc ngủ của Người” được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 1990 (sau đó có bổ sung, tái bản nhiều lần). Nội dung cuốn sách đã thể hiện một cách chân thành và cảm động tình cảm kính yêu vô bờ bến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và tình cảm quốc tế cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với Bác Hồ.

Cuốn sách gồm lời nói đầu, lời giới thiệu và 6 chương:

Chương I: Những ngày tháng cuối cùng của Bác.
Chương II: Đơn vị đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt.
Chương III: Những nơi Bác yên nghỉ.
Chương IV: Công tác chuẩn bị.
Chương V: Ngày, đêm trên Quảng trường Ba Đình.
Chương VI: Đón Bác về Lăng.

Ban biên tập

bqllang.gov.vn

Lời giới thiệu
Chương I: Những ngày tháng cuối cùng của Bác
Chương II (Phần 1): Đơn vị đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt
Chương II (Phần 2): Đơn vị đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt
Chương III: Những nơi Bác yên nghỉ
Chương IV: Công tác chuẩn bị
Chương V: (Phần 1) Ngày, đêm trên Quảng trường Ba Đình
Chương V: (Phần 2) Ngày, đêm trên Quảng trường Ba Đình
Chương VI: Đón Bác về Lăng

longliveUncleHo

Advertisement