Tinh thần cùng với người dân


Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2011)

QĐND – “Nói về lịch sử Việt Nam, thì tinh thần yêu nước, thương dân, yêu dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một nhân vật vĩ đại xứng đáng là tấm gương cho các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới”.

Lời khẳng định trên là của Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan, thuộc Trường Đại học Chosun Hàn Quốc, khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà ông đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu, tại Hội thảo Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2010), ở Hà Nội.

Vị Chủ tịch gần gũi nhân dân

Trong bài viết của mình, Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan nhấn mạnh: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói một cách tóm tắt là Tinh thần cùng với người dân. Cả đời Người hiến thân vì sự nghiệp độc lập và tự do cho Tổ quốc Việt Nam, và thực hiện ba tinh thần là tinh thần cùng sống với người dân, tinh thần cùng ăn với người dân và tinh thần cùng làn việc với người dân”.

Tại sao lại có sự khẳng định như vậy? Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan phân tích: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã không thần tượng hóa hay thần thánh hóa về mình. Người được nhân dân thân thương gọi là Bác Hồ. Cả đời Người sống thanh bần, không lập gia đình riêng. Người không màng tới địa vị của mình. Người được thừa nhận là nhà lãnh đạo mang tầm cỡ thế giới và là một người yêu nước, sống như cuộc sống của một người dân bình thường, hiến thân phục vụ vì đại nghĩa, luôn chăm lo cải thiện cuộc sống của đồng bào Việt Nam. Chính những tư tưởng trên của Người đã đưa Người tới gần nhất với đời sống của nhân dân.

Các đại biểu và học giả trao đổi bên lề Hội thảo diễn ra vào tháng 5-2010.
Ảnh: Hoa Huyền

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan, khi một nhà lãnh đạo chính trị hành động với tinh thần tập thể cùng sống, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân thì tập hợp được sức mạnh của toàn dân, đất nước dù có gặp những khó khăn thế nào cũng khắc phục và tìm được con đường giải quyết, đưa đất nước khỏi con đường bế tắc. “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã cùng sống, cùng ăn và cùng làm việc với người dân. Ngay cả khi ở địa vị tối cao của một nhà lãnh đạo, Người cũng không đòi hỏi đặc quyền gì cho bản thân mình. Một nhân vật đã cùng khổ, cùng sướng với người dân và qua đó đã có được một cơ sở vững chắc là sự tin cậy của người dân – nguồn sức mạnh để giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp”, Giáo sư Ahn Kyong Hwan nói.

Suốt đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam

Trong bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cảm nghĩ của một người Hàn Quốc” mà Giáo sư-Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan trình bày tại Hội thảo Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Giáo sư đã nhấn mạnh, cho dù có sự khác biệt về tư tưởng hay tôn giáo với các vĩ nhân khác trên thế giới, nhưng về nhân cách của Người, đáng để cho tất cả mọi người trên thế giới tôn kính. Giáo sư Ahn Kyong Hwan cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc và là nhà yêu nước xuất sắc. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới phải noi gương tinh thần yêu nước, yêu đồng bào vĩ đại của Người.

Phân tích luận điểm trên, Giáo sư Ahn Kyong Hwan đã dẫn giải rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước chân chính, tuyệt đối không mang tinh thần chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Chủ nghĩa dân tộc của Người là “chủ nghĩa dân tộc mở”, luôn hướng về thế giới. Chủ nghĩa dân tộc của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc bao gồm thế giới, đâu phải là chủ nghĩa dân tộc bị trói buộc trong một vòng chật hẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn lựa chiến lược vận động cho độc lập, thống nhất đất nước bằng đấu tranh vũ trang, bằng chiến tranh nhân dân, nhưng về cơ bản Người là một người theo chủ nghĩa hòa bình, một nhà văn hóa.

Trong 79 năm cuộc đời mình, Người đã cùng dân tộc trải qua con đường chông gai trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập. Người đã cùng dân tộc Việt Nam làm nên nhiều thắng lợi lịch sử. Người đã vì Tổ quốc và dân tộc mà sống một cuộc đời đầy gian khổ. Người là một nhân vật luôn tuân theo mệnh lệnh tối cao của dân tộc mà đấu tranh để giành độc lập-tự chủ. Những con người đi theo con đường vì Tổ quốc, vì dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào, là vĩ nhân bất diệt của nhân dân Việt Nam. Hiểu về Người, là đã hiểu một phần về Việt Nam. Khi tinh thần của Người được kế thừa và phát huy, chắc chắn thắng lợi của Việt Nam là đời đời bền vững. Người luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

NGUYỄN HÒA (ghi)

qdnd.vn

Advertisement