Những bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ

– Tất cả những bức thư này, cùng với một số thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc trong thời gian trước khi Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ (12/1946) đều không được hồi âm?!

“Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, Cộng hoà Việt Nam gửi Tổng thống Hoa Kỳ ở Washington.

Chúng tôi xin trân trọng báo để Ngài rõ về những biện pháp sau đây của tổng Tư lệnh các lực lượng quân đội Anh đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam: Một, cấm các báo chí; Hai, cung cấp vũ khí, đạn dược cho dân chúng Pháp; Ba, tước vũ khí các lực lượng cảnh sát Việt Nam. Các biện pháp này là một sự vi phạm rõ ràng đến những quyền tự nhiên của nhân dân Việt Nam, đe doạ trực tiếp nền an ninh trong nước và là nhân tố làm mất ổn định và hoà bình ở Đông Nam Á.

Chính phủ Lâm thời Cộng hoà Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Ngài can thiệp với các nhà chức trách Anh bãi bỏ các biện pháp nói trên. Chúng tôi sẽ rất biết ơn Ngài thuyết phục người Anh đứng vững trên cơ sở các nguyện tắc tự do và tự quyết do Hiến chương Đại Tây Duơng đề ra. Kính, Hồ Chí Minh”.

Đây là thông điệp đầu tiên với tư cách là người đứng đầu nước Việt Nam Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới nười dứng đầu Hoa Kỳ trong lá thư đề ngày 24/9/1945 gửi qua Tướng Gallagher, người đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ đang có mặt tại Hà Nội.

 TVDN Ngay 24-9.doc (29KB); Trong ngày Tiễu trừ giặc Đói, 11-10-1945, tướng Mỹ Gallagher ngồi bên phải Chủ tịch Hồ Chí Minh.jpg (86KB)Trong ngày Tiễu trừ giặc Đói, 11/10/1945, tướng Mỹ Gallagher ngồi bên phải Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp sau đó, nhiều thông điệp đã được gửi tiếp…

“Về nguyên tắc, nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc thánh lập Uỷ ban Tư vấn đối với khu vựcViễn Đông. Trước hết xét đến tầm quan trọng về chiến lược và kinh tế của Việt Nam, thứ đến là mong muốn tha thiết – mà Việt Nam cảm nhận sâu sắc và đã chứng tỏ một cách nhất quán là được hợp tác với những nền dân chủ khác trong việc tạo lập và củng cố nền hoà bình và phồn vinh trên thế giới…” 
– Trích đoạn trong nội dung lá thư đề ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Hoa Kỳ Truman yêu cầu để Việt Nam tham gia vào Uỷ ban Tư vấn này.

Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Truman: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi, sau quá nhiều năm chịu đựng sự cướp bóc, tàn phá, mới chỉ đáng bắt đầu công cuộc xây dựng. Cần phải có an ninh và quyền tự do, trước hết là để đạt đựoc sự phồn vinh và phúc lợi trong nước, và sau đó là góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng lại thế giới. An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác.

Chính với niềm tin vứng chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp Chủng Quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định ủng hộ nền độc lập của chúng tôi… Mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới.”

Tất cả những bức thư này, cùng với một số thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc trong thời gian trước khi Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ (12/1946) đều không được hồi âm?!

X&N

bee.net.vn

Advertisement