Ngày truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh

 – Ngày 9/9/1969, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đã diễn ra trọng thể lễ truy điệu, kết thúc một tuần quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.

fNgày 9/9/1969, TBT Lê Duẩn đọc điếu văn trong Lễ truy điệu Hồ Chí Minh.

fNgày 9/9/1969, Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình.

Trước đó 20 năm, Bác viết lời biểu dương trong bài báo “Việt Bắc quyết thắng” viết vào tháng 9/1949: Lịch sử vẻ vang, Cách mệnh tháng Tám bắt đầu nổi từ Việt Bắc. Chiến công rực rỡ: hai lần giặc Pháp đại tiến công đều bị quân dân Việt Bắc đánh tan. Bắc Kạn là thành phố đầu tiên được giải phóng ra khỏi tay giặc Pháp. Địa thế vững chắc: núi sông Viêt Bắc hiểm trở hơn mọi vùng khác nước ta. Nhân dân hùng mạnh: bất kỳ già, trẻ, gái, trai, đồng bào Việt Bắc ai cũng kiên quyết kháng chiến, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bộ đội đánh giặc. Thế là Việt Bắc sẵn điều kiện để đánh thắng”.

“Khuyên thanh niên: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và đắp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Câu nói trở thành châm ngôn cho thế hệ trẻ khi Bác trên đường đi chỉ đạo Chiến dịch Biên giới đã gặp một đoàn chiến sĩ Thanh niên Xung phong trên Chiến khu Việt Bắc vào tháng 9/1950.

“1/ Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân… 2/Bảo vệ nghề nghiệp làm ăn của nhân dân… 3/ Tịch thu tài sản của giặc Pháp và bọn phản quốc… 4/ Bảo vệ đền chùa, nhà thờ trường học, nhà thương và các cơ quan văn hoá, xã hội khác… 5/ Thưởng người có công, phạt người có tội… 6/ Giữ gìn trật tự và trị an… 7/ Nhân dân, đặc biệt là nông dân nên tổ chức lại.. .8/ Bảo vệ tính mạng và tài sản của kiều dân nước ngoài… Kỷ luật của quân đội nhân dân rất nghiêm minh, mua bán công bằng, không phạm đến cái kim sợi chỉ của  dân…”. Đó là tóm tắt “Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ Dân chủ Cộng hoà Việt Nam được ban bố ngày 9/9/1952.

“Hôm nay trời mưa to, suối nước lũ, khi đi đến một cái suối nước chảy mạnh, thấy bên kia có một nhóm đồng bào đang đợi nước xuống để sang. Bác nghĩ: nếu không đi ngay e các chú đợi mất thì giờ. Nên Bác cùng mấy chú nữa quyết tâm cởi áo quần, tay sào, tay gậy, lần sang được. Thấy Bác sang được, nhóm đồng bào kia cũng quyết tâm sang. Đó là kinh nghiệm cho các chú. Bất kỳ việc gì to hay nhỏ, mình có quyết tâm thì làm được, mà còn lôi cuốn người khác cùng quyết tâm như mình thì làm được… Quyết tâm không phải nói đầu miệng mà phải tin tưởng sâu sắc…Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm trong công tác, trong hành động. Phải có quyết tâm gây một tác phong chiến đấu anh dũng. Quyết tâm phản đối những hành động tiêu cực, lung lay, ích kỷ và báo cáo láo…

Các chú làm tròn nhiệm vụ thì Bác luôn luôn vui và khoẻ mạnh… khi quân đội ta mới bắt đầu thành lập, binh sĩ thì chỉ có mấy người, vũ khí thì chỉ có mấy khẩu súng quèn mua lậu được, thế mà chúng ta đã làm nên trò trống, Cách mạng tháng Tám đã thành công. Bây giờ chúng ta quân nhiều, tướng mạnh, mọi người đều quyết tâm. Cho nên ta nhất định thắng lợi”. Lời Bác chỉ đạo Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc, ngày 9/9/1949.

X&N
bee.net.vn

Advertisement