Một số ngày 2/8 trong cuộc đời Bác

 – Ngày 2/8/1919, báo “L’Humanité” (Nhân Đạo) của Đảng Xã hội Pháp đăng bài “Vấn đề dân bản xứ” nhắc lại những nội dung cơ bản của “8 yêu sách của nhân dân An Nam” mà thay mặt nhóm “Những người yêu nước Việt Nam”, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới Hoà hội Versaille (6/1919) để nhấn mạnh rằng:

“Rất ôn hoà cả về những nội dung và hình thức, các nguyện vọng của chúng tôi nhằm vào những cải cách chủ yếu cho việc giải phóng chúng tôi và nhằm vào những quyền tự do, mà nếu không có chúng thì con ngươi ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có các quyền tự do ấy, thiết yếu cho việc truyền bá những tư tưởng và kiến thức mà đời sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể trông mong tiến hành bất cứ một công cuộc giáo hoá nghiêm chỉnh nào cả”.

x2/8/1957 Hồ Chí Minh thăm Nhà máy sản xuất bóng đèn Tungsram của Hunggari.

Ngày 2/8/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở thăm nước Pháp tiếp nhiều nhà báo Pháp và Trung Quốc, cựu Thủ tướng Herriot, thống chế Leclerc, một số nghị sĩ và lãnh đạo Đảng xã hội Pháp.

Ngày 2/8/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại tá Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh Liên khu IV thay Tướng Nguyễn Sơn và bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa làm Giám đốc Nha Quân giới kiêm Cục trưởng Cục Pháo binh.

Ngày 2/8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự cuộc họp Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 7 do Tổng bí thư Trường Chinh chủ trì bắt đầu từ hôm trước đang sôi nổi thảo luận về vấn đề Đảng ra công khai và lấy tên là Đảng Lao động đồng thời cũng chuẩn bị nội dung cương lĩnh Đại hội II sẽ triệu tập trong thời gian tới.

“Nhật ký Bộ trưởng” của Lê Văn Hiến thuật lại: “Buổi tối họp tại hội trường, Hồ Chủ tịch chủ tọa. Cụ lần lượt trả lời tất cả các thắc mắc của anh em và cuối cùng tuyên bố hội nghị có nhiệm vụ phải nghiên cứu phương pháp thi hành cho được việc đảng ra công khai với tên là Đảng Lao động. Toàn thể hội nghị yên lặng tuân theo. Tên đảng tuy là Đảng Lao động, nhưng nội dung không khác trước bao nhiêu…Vấn đề đặt ra là cần có chiến thuật mềm dẻo, linh động để thống nhất giai cấp công nhân, lôi kéo các tầng lớp dân tộc dân chủ, cô lập các tầng lớp phát xít, tiến tới lập một mặt trận dân tộc, dân chủ… Sự đổi tên của Đảng chẳng những chỉ có lợi cho cuộc chiến đấu trong một nuớc mà cũng cùng theo chiến lược chung của mặt trân dân chủ thế giới”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement