Một cuộc cách mạng khá to và khó

– Ngày 1/8/1922, trên báo “Le Paria”(Người Cùng Khổ), Nguyễn Ái Quốc đã viết bài “Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp” lên án: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa… Thói dâm bạo ở thuộc địa là một hiện tượng phổ biến và tàn ác không thể nào tưởng tượng được…”

Và tác giả đưa ra một số dẫn chứng “để chị em phụ nữ phương Tây hiểu rõ giá trị của cái gọi là “sứ mạng khai hoá” mà bọn tư bản đã giành lấy độc quyền thi hành, đồng thời hiểu rõ nỗi đau khổ của chị em phụ nữ ở thuộc địa…”

Năm 1965, Bác và bà Nguyễn Thị Thập tiếp đại biểu phụ nữ cá dân tộc ít ngườiNăm 1965, Bác và bà Nguyễn Thị Thập tiếp đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người.

Ngày 4/4/1926, với bút danh là “Mộng Liên”, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Về sự bất công” đăng trên mục “Dành cho phụ nữ” của tờ báo “Thanh Niên” xuất bản tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Bài báo nêu lên những quan niệm khinh rẻ phụ nữ của xã hội cũ: “Đại đức Khổng tử nói: Chồng phải dạy vợ. Đức Mạnh tử lại lưu ý rằng: Đàn bà và trẻ con khó dạy bảo… Người Trung Quốc thường so sánh phụ nữ với con gà mái… Ở An Nam, chúng ta nói: Đàn bàn phải quanh quẩn trong bếp” rồi nêu vấn đề: “Trong xã hội và trong gia đình, người phụ nữ bị hạ thấp tột bậc và không được hưởng chút quyền gì. Hỡi chị em! Vì sao chị em lại phải chịu sự áp bức bất công này!?”.

Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của thể chế Dân chủ Cộng hoà đã làm thay đổi địa vị người phụ nữ trong đời sống xã hội. Ngày 8/3/1952, lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Phụ nữ Quốc tế ở nước ta, Bác viết  bài “Nam nữ bình quyền” và cho rằng: “Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó. Vì trọng nam khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của  mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội…

Vì thế mà không thể dùng vũ lực mà tranh đấu… Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement