“Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm”

 – Ngày 28/7/1965, Bác viết bài “Phải sẵn sàng phòng chống bão lụt” đăng trên báo “Nhân Dân” nhắc nhở: “Người xưa có câu “thuỷ, hoả, đạo, tặc”. Nghĩa là phải đề phòng lụt như đề phòng giặc. Chúng ta kịp thời chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng thì bão lụt dù to mấy cũng không sợ. Tuyệt đối không nên chờ nước đến chân mới nhảy”. Đây là bài báo đầu tiên Bác đề cập tới vấn đề phòng chống lụt trong bối cảnh cuộc chiến tranh.

Tháng 6/1947, Bác viết “thư gửi đồng bào trung du và hạ du chống lụt” với lời động viên: “Mùa lụt đã đến gần. Nếu lụt thì đói. Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm. Người ta thường nói “thuỷ, hoả, đạo, tặc”. Chúng ta phải ra sức ngăn giặc lụt như chống giặc ngoại xâm… Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào, bất kỳ già trẻ, trai gái, mọi người đều phải coi việc canh đê, phòng lụt là việc thiết thân của mình: “Lụt thì lút cả làng/Muốn cho khỏi lụt, thiếp chàng cùng lo”. Chúng ta phải thực hành câu ca dao đó. Ai cũng phải tham gia công việc sửa đê, canh đê… Chúng ta phải kiên quyết tranh cho được thắng lợi trong việc chống giặc lụt. Thắng lợi sẽ giúp cho ta thắng lợi trong cuộc đánh giặc ngoại xâm. Mong toàn thể đồng bào gắng sức”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về khánh thành đê ở Thái BìnhChủ tịch Hồ Chí Minh về khánh thành đê ở Thái Bình

Ngày 15/6/1950, báo “Sự Thật” đăng bức thư “Gửi đồng báo các tỉnh có đê” trong đó Bác nhấn mạnh: “Mấy năm nay, ta đã thắng luôn giặc lụt. Năm nay, ta cũng phải thắng, vì toàn thể đồng bào, từ các cụ phụ lão cho đến các cháu nhi đồng đều kiên quyết chống giặc lụt cũng như kiên quyết chống giặc ngoại xâm. Đồng bào hãy cố gắng lên!”.

Ngày 16/7/1953, Bác viết bài “Ra sức giữ đê phòng lụt” (dưới bút danh C.B) đăng trên báo “Nhân Dân” chỉ rõ: “Giặc lụt là tiền phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm. Nó mong làm dân ta đói kém để giảm bớt sức kháng chiến của chúng ta”. Vì vậy, việc “đắp đê, giữ đê là để chống giặc lụt và giặc đói, cho nên cũng như một chiến dịch”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement