“Phụng sự Tổ quốc, nhân dân, tức là phụng sự chân lý”

– Ngày 23/7/1946, tại Paris Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp xúc với báo chí, các chính khách và đi thăm “Bảo tàng tượng sáp” nơi lưu giữ các tượng bằng sáp các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Ngày 23/7/1956, nói chuyện với lớp nghiên cứu chính trị khoá I Trường Đại học Nhân dân Hà Nội, Bác phân tích về “lực lượng cách mạng” ngoài công, nông “cách mạng cũng cần có lực lượng của trí thức. Vì lẽ đó, trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang”.

Nhấn mạnh đến 2 chữ “chính tâm”, Bác diễn giải: “Phải kinh qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới trong bản thân mình, cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và liên tục. Nhưng ta kiên quyết thì cái mới nhất định thắng cái cũ và chính tâm nhất định thành công”.

d

Về tự do tư tưởng, Bác xác định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý… Đảng và Chính phủ ta rất quý trọng những người trí thức của nhân dân, vì nhân dân”. 

Ngày 23/7/1959, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam rời Erevan, thủ đô Armenia đến thành phố Bacu, Thủ đô Nước Cộng hoà Agiécbaigian và tham quan khu mỏ khai thác dầu nổi tiếng ở phía bắc thành phố. Chính từ chuyến đi này, những ý tưởng về sự hình thành và phát triển ngành dầu khí Việt Nam đã hình thành.

X&N
bee.net.vn

Advertisement