“Chúng tôi chỉ còn biết trông vào sức mạnh của mình”

– Ngày 22/7/1926, từ Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Uỷ ban Trung ương Thiếu nhi (tức Uỷ ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin.

Bức thư đặt vấn đề: “Chúng tôi có tại đây một nhóm thiếu nhi An Nam. Các em đều từ 12 đến 15 tuổi. Đó là những thiếu nhi cộng sản đầu tiên của nước An Nam, bị chủ nghĩa đế quốc Pháp áp bức và ở đó mọi việc giáo dục đều bị cấm… Nhiều em có cha mẹ bị người Pháp bắt giam vì các em đã bỏ gia đình đi ra nước ngoài, như những người cách mạng…”. Bức thư đề nghị Uỷ ban tiếp nhận một số bạn nhỏ An Nam để sau này sẽ trở thành “Những chiến sĩ Lêninnit chân chính nhỏ tuổi” .

Ngày 14/7/1946, Bác dự Quốc khánh Pháp.Ngày 14/7/1946, Bác dự Quốc khánh Pháp.

Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc còn gửi thư tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên Cộng sản đề nghị ủng hộ ý định này để “các em được tiếp thu một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp”.

Ngày 22/7/1946, tiếp tục những nỗ lực ngoại giao tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân và các chính khách Pháp. Chính phủ Pháp đưa tới nơi ở của Chủ tịch Việt Nam một thành tựu truyền thông mới là chiếc máy vô tuyến truyền hình để thưởng lãm.

“Nhật ký hành trình” mô tả: “Máy này là máy vô tuyến điện truyền thanh trông thấy hình ảnh… Máy to bằng cái tủ sắt lớn, từng trên có màn ảnh bằng kính, dài độ 60 phân, cao độ 50 phân tây. Hình ảnh tuy nhỏ những rất rõ ràng, như ta xem chiếu bóng vậy. Máy còn đắt tiền quá, chưa được phổ thông”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Marius Moutet thông báo có thể sẽ về nước vào đầu tháng 8 và tỏ ý tiếc rằng: “Nếu nước Pháp không thừa nhận nền độc lập Việt Nam, đó là một sự thiệt hại cho nước Pháp và cho cả Việt Nam nữa.

Song đối với nước Pháp, sự thiệt thòi sẽ là vĩnh viễn, còn đối với Việt Nam, thất bại đau đớn của sự hợp tác mà Việt Nam mong muốn sẽ buộc chúng tôi chỉ còn biết trông vào sức của mình mà thôi, để tìm cách thoả mãn những nguyện vọng của nhân dân mình”.

Ngày 22/7/1968, Bác gửi thư khen quân và dân Nghệ An đã bắn rơi 400 máy bay Mỹ trên bầu trời tỉnh nhà và biểu dương: “Đồng bào và cán bộ Nghệ An hãy nêu cao truyền thống anh dũng của Xô viết Nghệ Tĩnh giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement