“Không thể chia cắt Việt Nam”

– Ngày 20/7/1954, tại Genève, thủ đô Thuỵ Sĩ , Hội nghị đình chiến ở Đông Dương đã được ký kết. Theo hiệp định này 2 năm sau, một cuộc tổng tuyển cử tự do sẽ được tổ chức để thống nhất nước Việt Nam. Kể từ đó ngày này hàng năm đuợc coi là ngày thể hiện ý chí thống nhất đất nước của nhân dân Viêt Nam.

Hai hôm sau, ngày 22/7/1954, nhân Hội nghị Genève vừa được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Hội nghị Genève đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng to… Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc và gửi lời an ủi anh em thương binh bệnh binh…”.

Ngày 20-7-1968 Bác tiếp đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miềmn Bắc. (2499KB)Ngày 20/7/1968, Bác tiếp đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miền Bắc.

Lời kêu gọi cam kết sẽ thực hiện những điều khoản của Hiệp định nhưng cũng khẳng định “Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng. Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi tin rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích của cả nước trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trên lợi ích trước mắt…

Tôi thiết tha kêu gọi tất cả những người thật thà yêu nước không phân biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, chính kiến nào và trước đây đã đứng về phe nào, chúng ta hãy thật thà cộng tác, vì dân vì nước mà phấn đấu để thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước Việt Nam yêu quý của chúng ta”.

Sau này, ngày 13/7/1956, trả lời các câu hỏi của phóng viên Hãng AP của Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân cả nước Việt Nam sẽ đấu tranh mạnh hơn để cho có tổng tuyển cử tự do trong khắp cả nước. Đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam đã được Hiệp định Genève 1954 thừa nhận…

Đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam là một khối, cần được thống nhất. Không thể chia cắt Việt Nam làm hai nước riêng biệt, cũng như không thể chia cắt Hoa Kỳ thành hai nước riêng biệt”.

Ngày 23/7/1961, Bác tham dự cuộc mít tinh của 25 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 7 năm ký kết Hiệp định Genève lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Phát biểu tại đây, Bác căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh, đồng bào cả nước đoàn kết, chúng ta đòan kết với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, với nhân dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, nhất định chúng ta sẽ thắng đế quốc Mỹ và bọn tay sai”. Sau đó, Bác bắt nhịp để mọi người hát bài ca “Kết đoàn”.

Ngày 20/7/1965, kỷ niệm 11 năm ký kết Hiệp định Genève, Bác viết khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam “dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement