“Qua khỏi mùa đông thì mùa xuân chắc chắn sẽ đến”

– Ngày 16/7/1947, Bác viết “thư gửi các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào tỉnh Phúc Yên” cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái và có nhiều sáng kiến ủng hộ kháng chiến.

Thư viết: “Đời xưa nhờ sự kêu gọi của phụ lão, sự cố gắng của các thân hào, lòng nhiệt thành của quốc dân, mà tổ tiên ta: Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn Quang Trung đã dẹp nạn ngoại xâm, giữ vững đất nước.

Ngày nay, cũng do lòng yêu nước, do sự thân ái đoàn kết, do sự hăng hái hy sinh của các cụ phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào, chúng ta nhất định chiến thắng thực dân phản động Pháp.

aNgày 16/7/1957 Bác thăm các cháu học sinh VN đang học ở Liên Xô.

Chúng ta kiên quyết noi theo lịch sử vẻ vang của tổ tiên, tranh lại thống nhất và độc lập cho dân tộc và xây dựng nền tự do và hạnh phúc cho con cháu muôn đời”.

Cùng ngày, Bác còn viết thư “gửi đồng bào trong những vùng địch tạm chiếm đóng” chia sẻ những khó khăn và đau khổ đồng bào phải chịu đựng, khích lệ đồng bào kiên trì khắc phục hướng về kháng chiến và riêng mình thì “Trong lúc viết thư này, một mặt tôi rất đau lòng vì tôi tài hèn đức mọn, chưa đuổi được giặc ngay để đồng bào chịu khổ cực. Song một mặt tôi phấn phát, vì tôi chắc rằng trải qua bước cực khổ thì chúng ta nhất định thành công, cũng như  qua khỏi mùa đông thì chắc chắn mùa xuân sẽ đến”.

Cũng trong ngày 16/7/1947,  Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời một nhà báo nước ngoài nhấn mạnh rằng:“Quốc hội Việt Nam là do toàn dân bầu phiếu cử ra…Trưởng ban thường trực Quốc hội là một vị nho học lão thành trước đã làm quan đến bực đại thần, phó trưởng ban là một vị linh mục và một vị đảng viên Đảng Dân chủ… Chúng tôi không chủ trương giai cấp tranh đấu vì một lẽ từng lớp tư sản Việt Nam đã bị kinh tế thực dân đè nén không cất đầu lên được, khiến cho kinh tế Việt Nam đã bị tiêu diệt, dân cùng, tài tận.

Trái lại, chúng tôi chủ trương cho tư bản Việt Nam phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập thì tư bản Việt Nam mới có thể phát triển. Đồng thời chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà cộng tác với chúng tôi… Bao giờ Pháp thật thà thừa nhận Việt Nam độc lập và thống nhất thì chiến tranh sẽ lập tức kết thúc… Ngài đã hỏi, tôi xin dẹp sự khiêm tốn lại một bên mà đáp lại rằng: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con, nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Phụ lão Việt Nam là thân thích của tôi. Phụ nữ Việt Nam là chị em của tôi. Tôi chỉ có một điều ham muốn là làm cho Tổ quốc tôi được độc lập, thống nhất, dân chủ. Bao giờ đạt được mục đích đó, tôi sẽ trở về làm một người công dân du sơn ngoạn thủy, đọc sách làm vườn…”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement