Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức

– Ngày 9/7/1925, tại Quảng Châu, Hội Liên hiệp các Dân tộc bị áp bức do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà cách mạng Trung Quốc vận động, đã chính thức được thành lập tập hợp nhiều thành viên quốc tế như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện (Myanmar)… với tôn chỉ “liên lạc với các dân tộc cùng làm cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc”.

Hội ra lời tuyên ngôn: “Từ khi bọn tư bản tháo bỏ mặt nạ và công khai hành động như bọn đế quốc, các dân tộc yếu, nhất là các dân tộc ở Á châu ngày càng bị áp bức.

Chúng biến đất nước của chúng ta thành thuộc địa của chúng hay nửa thuộc địa (như Trung Quốc và Xiêm). Chúng cướp đoạt toàn bộ của cải của đất nước chúng ta. Chúng bắt chúng ta phải mua thuốc độc (thuốc phiện, rượu cồn). Chúng nghiền nát chúng ta bằng thuế khoá đủ loại. Chúng biến chúng ta thành phu phen hay đầy tớ…Chúng không chỉ tước đoạt đi những quyền chính trị của chúng ta, mà chúng còn tìm cách tận diệt nòi giống chúng ta”.

Tháng 7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX nông nghiệp Tân Lập, Quốc Oai Hà Tây.Tháng 7/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX nông nghiệp Tân Lập, Quốc Oai Hà Tây.

Và tuyên ngôn đưa ra lời kêu gọi: “Hỡi các bạn thân yêu, muốn xua tan những đau khổ cần phải đoàn kết các dân tộc bị áp bức và toàn thể công nhân trên thế giới lại để làm các mạng.

Bọn đế quốc ở tất cả các nước đã liên minh để áp bức chúng ta. Còn chúng ta, những người dân thuộc địa và toàn thể công nhân trên thế giới, chúng ta phải hợp lực lại để chống lại chúng…

Hỡi hết thảy những người bị áp bức, anh em! Nếu bọn đế quốc áp bức chúng ta và đối xử với chúng ta như loài vật, đó là vì chúng ta không đoàn kết! Nếu chúng ta đoàn kết chúng ta sẽ trở nên đáng gờm…

Đoàn kết của chúng ta sẽ làm nên sức mạnh. Nó đủ để đánh tan bọn đế quốc. Muốn vượt qua vòng nô lệ , chúng ta chỉ có thể cậy vào sức mạnh của mình mà thôi!”

X&N
bee.net.vn

Advertisement