“Mỹ… hãy biến đi!”

Ngày 5/7/1966,  tiếp phái viên của Tổng thống Pháp là ông Jean Sainteny đến trao thư của Tổng thống De Gaulle, người đã từng phát biểu ở Phnom Penh khuyên Mỹ hãy chấm dứt can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm.

Người nói: “Chúng tôi biết rõ sức mạnh của kẻ thù. Chúng tôi hiểu rằng Mỹ nếu muốn, họ có thể hủy diệt thành phố này như chúng đã làm đối với các thành phố lớn ở miền Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh và nhiều thành phố khác. Chúng tôi đang đợi chúng đến và chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng cái đó không làm nhụt ý chí đấu tranh của chúng tôi. Ông hiểu cho rằng chúng tôi đã có kinh nghiệm và chiến tranh đã được kết thúc như thế nào rồi”.

Sau đó Bác đưa ra thông điệp: “Chỉ có một cách đi tới giải pháp, đó là Mỹ rút đi. Chúng tôi không muốn làm cái gì xấu đối với họ, chúng tôi sẵn sàng đem nhạc và hoa tiễn họ và mọi thứ khác mà họ thích. Nhưng ông biết đấy, tôi thích tiếng lóng của nước ông “Qu’ ils foutent le camp?” (nghĩa là “Hãy biến đi!”)”.

HCM cùng bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp Jean Sainteny sau lễ trình ủy nhiệm thư.jpg (78KB)Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bộ trưởng Phạm Văn Đồng tiếp ông Jean Sainteny sau lễ trình ủy nhiệm thư

Jean Sainteny (1907-1978) là con rể cựu Toàn quyền Đông Dương và Bộ trưởng Thuộc địa Pháp, là Trưởng Phái bộ 5 (5è Mission) cơ quan tình báo của Nước Pháp Tự do đặt trụ sở ở Côn Minh (Trung Quốc). J.Sainteny là người đại diện cho nước Pháp của Tướng De Gaulle có mặt tại Hà Nội sớm nhất cùng với cơ quan tình báo Chiến lược Mỹ (OSS) ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Ông trở thành nhân vật trung gian cho cuộc tiếp xúc Pháp – Việt dẫn đến việc ký kết Hiệp định sơ bộ 6/3/1946; là người tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp và trở thành một trong những nhân vật chủ trương hợp tác hoà bình với Chính phủ Hồ Chí Minh.

Sau trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève , J.Sainteny được cử làm Tổng Đại diện Chính phủ Pháp tại Hà Nội. Ngày 17/10/1954, tại Bắc Bộ Phủ nay là Nhà khách Chính phủ, trong lúc cùng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng tiếp J,Sainteny, Bác thân mật nói: “Ngài xem, chúng ta đã đánh nhau, “đấm đá” nhau tám năm trời rồi nhưng rất trung thực, như Ngài đã nói ở Paris. Bây giờ mọi chuyện đã xong, các Ngài cần ở lại đây và cũng với tấm lòng như thế, chúng ta thỏa thuận với nhau, cùng hợp tác. Vậy Ngài tính sao? Hai bên hưởng bằng nhau”.

Tháng 9/1969, J.Saintenny có mặt tại Hà Nội là người đứng đầu một phái đoàn chính thức duy nhất của một nhà nước Phương Tây (Chính phủ Cộng hoà Pháp) dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này, ông đã viết cuốn sách có nhan đề “Đối diện với Hồ Chí Minh” (Face à Hochiminh) nhắc lại những kỷ niệm và lòng khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong sách, ông có viết cảm nghĩ của mình khi đứng trước linh cữu của Bác: trước mặt tôi là một ông già hiền từ và bé nhỏ nhưng lại chính là người có sức mạnh đã đẩy nước Pháp trở về với hình lục lăng bé nhỏ ban đầu của nó. Đó là lời khẳng định Bác là người tiên phong trong sự nghiệp đánh đổ chủ nghĩa thực dân, xoá bỏ hệ thống thuộc địa của nước Pháp nói riêng trên toàn thế giới nói chung.

X&N

bee.net.vn

Advertisement