“Tôi cứ phải cố gắng phấn đấu, phấn đấu mạnh…”

– Ngày 14/4/1964, môt lần nữa Bác Hồ lại được nhân dân Thủ đô tín nhiệm mời ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá III tại đơn vị bầu cử thành phố Hà Nội.

Phát biểu với bà con cử tri, Bác bày tỏ quan điểm về Quốc hội và trách nhiệm của người dân đối với Quốc hội.

4-4-1966 HCM đọc bài báo đăng trên Người Giáo viên Nhân dân ngày 14-4-1966,Người để lại bút tích vàNgày 14/4/1966 HCM đọc bài báo đăng trên Người Giáo viên Nhân dân ngày 14/4/1966 và Người để lại bút tích

Bác nói: “… Tôi được cử làm đại biểu Quốc hội đã gần 20 năm nay. Đáng lẽ tôi nhường chỗ cho lớp người trẻ hơn ra gánh vác công việc nước nhà. Nhưng hiện nay ở miền Nam ruột thịt, từ các cụ già, các bà mẹ, đến các cháu thanh niên và nhi đồng đang anh dũng hy sinh, ra sức chiến đấu chống đế quốc Mỹ cướp nước và bọn Việt gian bán nước, thì tôi không thể: “Thảnh thơi vui thú thanh nhàn/ Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao”.

Vì vậy, tôi cứ phải cố gắng phấn đấu và phấn đấu mạnh. Phấn đấu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Phấn đấu ủng hộ đồng bào miền Nam. Phấn đấu cho sự nghiệp hoà bình thống nhất nước nhà. Phấn đấu cho: “Bắc Nam sum họp một nhà/ Cho người thấy mặt thì ta vui lòng”.

Mặt trận giới thiệu 45 vị ra ứng cử. Nhưng khoá này, Thủ đô ta chỉ được cử 36 đại biểu vào Quốc hội. Như vậy là trong các vị ứng cử, có người sẽ được bầu, có người không được bầu. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng: người không được bầu cũng như người được bầu đều vinh hạnh, vì đã được đồng bào tin cây và giới thiệu mình. Cho nên được bầu hay không được bầu, chúng ta đều phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, như người đầy tớ trung thành nhất của nhân dân…

Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi người công dân ta.

Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội… Hôm tuyển cử phải là một ngày rất long trọng và rất vui vẻ của nhân dân ta…”.

Đó chính là mong ước của người đã xác lập thể chế Dân chủ Cộng hoà trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

X&N
bee.net.vn

Advertisement