“Dân cường thì quốc thịnh”

– Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều nội dung quan trọng: tổ chức các bộ như Bộ Xã hội, Bộ Ngoại giao; sắc lệnh Tự do cá nhân, sắc lệnh tạm thời về Tự do báo chí, tình hình tài chính, việc Trung Hoa muốn mua và mượn đường sắt của Việt Nam.

Cùng ngày báo “Cứu Quốc” đăng bài “Sức khoẻ và Thể dục” trong đó Bác Hồ kêu gọi đồng bào cả nước tập thể dục.

Bài báo viết: “Giữ gìn dân chủ nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người yêu nước. Việc đó không tốm kém, khó khăn gì. Gái, trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày, lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ.

Bộ Giáo dục có Nha thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khoẻ.

Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”.

1949 Bác và đội bóng chuyền trong Chiến khuTấm ảnh chụp Bác Hồ với anh em cầu thủ đều là những “quan chức” của Chính phủ năm 1949: (Từ trái sang phải. Hàng ngồi: Nguyễn Lương Bằng , (?), Lê Văn Hiến, Bác Hồ, Nguyễn Khánh Toàn , (?), Trần Công Tường (?)- . Hàng đứng : (?), Trần Duy Hưng, Bùi Công Trừng). Những dấu hỏi (?) là những nhân vật chưa xác định được danh tính, mong bạn đọc nếu biết thì cung cấp, hay sửa lỗi.

Cùng trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập trong Bộ quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục, đến nay, ngày 27/3 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Ngành Thể dục Thể thao nước ta.

Trong đời sống, Bác Hồ không chỉ tự mình tập tành mà còn vận động và lôi cuốn những người gần gũi mình vào những sinh hoạt thể thao tập thể. Trong sách “Nhật ký của một bộ trưởng”, tác giả là Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ Kháng chiến Lê Văn Hiến thuật lại: “Ngày 12/1-/949… Sau câu chuyện bên đống lửa hồng, Hồ Chủ tịch đưa tất cả anh em ra sân volley ball (bóng chuyền), rồi chia ra hai phe đánh bóng.

Hồ Chủ tịch và 5 anh em một bên, mình và 5 anh em khác một bên. Cuộc đánh bóng này là cuộc đặc biệt. Hồ Chủ tịch với cái quần cụt, có vẻ “cầu sĩ” nhanh nhẹn và hoạt động lắm. Buổi đánh bóng chiều nay thật vui…”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement