“Việt – Lào… tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

– Ngày 13/3/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn đưa Đoàn đại biểu cao cấp Vương quốc Lào do Vua Xrivang Vathana và Thủ tướng Xuvana Phuma dẫn đầu kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Trong lời tiễn Bác đã đọc 4 câu thơ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Trong bối cảnh rất phức tạp ở bán đảo Đông Dương sau khi thực dân Pháp đã phải ký kết Hiệp định Giơnevơ (1954) và từng bước rút khỏi chính trường Đông Dương, đế quốc Mỹ đã thế chân tiếp tục can thiệp mở rộng chiến tranh, Vương quốc Lào thực hiện một chính sách trung lập.

Ngày 13-3-1960, Bác Hồ thăm Trường thiếu nhi vùng cao nhân thăm tỉnh Thái Nguyên.jpg (57KB)Ngày 13/3/1960, Bác Hồ thăm Trường thiếu nhi vùng cao nhân thăm tỉnh Thái Nguyên

Việt Nam một mặt tiếp tục cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước từ phương pháp hoà bình thực hiện Hiệp định Giơnevơ đến tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng chống sự can thiệp của Mỹ.

Nhằm tranh thủ nền trung lập của Lào hạn chế sự can thiệp của Mỹ vào đất nước láng giềng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước Việt Nam đã giành một thái độ rất trọng thị khi mời nhà Vua, Hoàng gia và Chính phủ Vương quốc Lào sang thăm Việt Nam.

Ngay trong lời chào mừng đọc ngày 10/3, Bác điểm lại lịch sử: “Hai dân tộc Việt – Lào từ lâu đời đã có những quan hệ anh em khăng khít với nhau. Nhưng gần một thế kỷ, bọn đế quốc đã cướp nước chúng ta, chia rẽ nhân dân 2 nước. Chúng ngăn cản, không để nhân dân Viêt Lào gần gũi giúp đỡ nhau.

Chúng làm cho nhân dân hai nước chúng ta: “Bức tường nô lệ chắn ngang/ Tuy trong gang tấc, gấp ngàn quan sơn”. Ngày nay hai nước chúng ta đã độc lập… dễ dàng đi lại thăm viếng nhau “Bấy lâu cách trở quan hà/ Từ nay Lào – Việt rất là gần nhau”.

Con tại buổi chiêu đãi các vị khách quý Lào (tối 10/3), Bác lại khẳng định: “Hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chúng một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau,giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Trải qua nhiều năm đấu tranh gian khổ và anh dũng, nhân dân hai nước chúng ta đã giành được độc lập, đã làm chủ đất nước của mình. Ngày nay chúng ta lại giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống mới. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt – Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt được”.

Một đường lối hoà bình, hữu nghị cùng chung mục tiêu giành độc lập đối với nước Lào láng giềng chính là một nhân tố bảo đảm thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

X&N
bee.net.vn

Advertisement