“Cần phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào”

– Cách đây 63 năm, ngày 10/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Nam Bộ, các chiến sĩ ở tiền tuyến và Uỷ ban Hành chính Nam Bộ để thông báo về việc chính phủ đã ký Hiệp định Sơ bộ 6/3.

Bác khẳng định: “Đối với nước Việt Nam ta, sự ký kết đó có một kết quả hay là nước Pháp thừa nhận nước Việt Nam là một nước tự chủ. Ấy cũng là nhờ ở sự tranh đấu anh dũng của tất cả đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ và của hết thảy anh em chiến sĩ khắp các mặt trận trong sáu tháng nay…

Trong giờ phút này, tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc tranh đấu cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng…

Ngày 10/3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bí thư thứ Nhất Lê Duẩn về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền NamNgày 10/3/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam.

Chúng ta cần phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai cho Tổ quốc. Sự kiến thiết sự tranh đấu chưa kết thúc, tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ không bao giờ phải e là không có cơ hội hành động nữa. Trong giai đoạn mới của lịch sử nước nhà hiện nay, tinh thần đoàn kết của anh em sẽ đưa lại những kết quả hơn nữa.”

22 năm sau, ngày 10/3/1968, Bác viết thư gửi Bí thư thứ nhất Lê Duẩn: “Nhớ lại Noel năm ngoái, Chú có khuyên B.(Bác) đi thăm miền Nam sau ngày ta thắng lợi hoàn toàn. Bác rất tán thành.

Nhưng nay chỉ đổi chữ “sau” thành chữ “trước” ngày thắng lợi hoàn toàn… Đi thăm đúng lúc, đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em… Có lẽ chú và các đồng chí khác e rằng sức khoẻ của Bác không cho phép Bác đi chơi xa. Nhưng thay đổi không khí, hô hấp gió biển và sinh hoạt với quần chúng trong hoàn cảnh chiến đấu, sẽ giúp sức khoẻ tiến bộ mau hơn.”.

Trong hồi ức, ông Vũ Kỳ người thư ký gần gũi của Bác, cho biết Bác đã chuẩn bị cho chuyến đi này với quyết tâm rất cao, nhưng vì lý do sức khoẻ mà Bộ Chính trị chưa thể đồng ý ngay, để rồi nguyện vọng tha thiết đó đã không thực hiện được…

X&N
bee.net.vn

Advertisement