“Chúng ta hoà để tiến!”

 Ngày 9/3/1946, Báo “Cứu Quốc” đăng “Tuyên cáo dân chúng Pháp và Việt Nam” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Leclerc đồng ký tên nêu rõ chủ trương quân Pháp sẽ trở lại khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16.

Bác kêu gọi “người Pháp và người Việt Nam hãy tuân lệnh những người lãnh đạo của 2 nước, thi hành các mệnh lệnh một cách triệt để, để cùng nhau xây dựng kinh tế và kiến thiết”.

Đây là những bước đi cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Sơ bộ 6/3, đấu tranh với những thế lực muốn phá hoại văn bản này nhằm đẩy tới một cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt, với hy vọng sẽ bóp chết nhà nước cách mạng Việt Nam còn non trẻ.

Ngày 9/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Công giáo toàn quốcNgày 9/3/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị Công giáo toàn quốc

Tướng Leclerc là người chỉ huy quân đội Pháp trong Lực lượng Đồng minh chống phát xít đã tiến vào giải phóng Thủ đô Paris của nước Pháp, là người đã tức thời muốn thúc đẩy quá trình hoà hoãn này. Có thể vì vậy mà không bao lâu sau đó, ông đã phải rời khỏi Đông Dương rồi chết trong một tai nạn máy bay một cách bí hiểm ở Châu Phi.

Ngày 9/3/1946, cũng là ngày Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (lúc này đã rút vào hoạt động không công khai) đã đưa ra bản chỉ thị lịch sử có tên “Hoà để Tiến”, với lời kết luận: “Các đồng chí, Tổ quốc đang gặp những bước khó khăn. Nhưng con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lướt tới. Chúng ta hoà với nước Pháp để giành lấy thời gian, bảo toàn thực lực, giữ vững lập trường đặng mau tiến tới độc lâp hoàn toàn”.

Cũng trong ngày 9/3/1946, tiếp và trả lời phỏng vấn của báo giới Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán một số quan điểm trong chính giới Pháp chưa thực sự tôn trọng nền thống nhất của Việt Nam.

Bác khẳng định: “Nếu chiến tranh kéo dài thì Khối Liên hiệp Pháp cũng hỏng, lợi quyền Pháp ở Á Đông cũng mất, nước ta sẽ bị tàn phá tiêu điều. Nhưng dù tiêu điều đến đâu, non nước này vẫn là non nước Việt Nam. Trên đống xương máu, trên đống tro tàn, thanh niên ta, con cháu ta, sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement