“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

– Ngày 3/2/1964, nhân kỷ niệm 34 năm thành lập Đảng, trên báo Nhân Dân, Bác đăng bài “Mừng Đảng ta 34 tuổi”. Bài viết được mở đầu bằng 2 vần thơ: “Công đức Đảng ta như biển rộng, như trời cao/ Băm tư năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Và 5 năm sau, ngày 3/2/1969, báo Nhân Dân đăng bài viết cuối cùng của Bác (với bút danh T.L), nhân kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng với nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Hồi ức của Vũ Kỳ, thư ký riêng cho biết: Bài viết này được Bác tâm niệm muốn viết từ lâu và lúc đầu, tên bài viết, Bác đặt vấn đề “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lên trên yêu cầu “nâng cao đạo đức cách mạng”. Nhưng sau đó theo yêu cầu của Ban biên tập báo Đảng, đầu đề mới được sửa lại như trên.

Bài viết hoàn thành ngày 1/2, được đăng vào số đặc biệt kỷ niệm thành lập Đảng như một vấn đề quan trọng mà Bác thấy cần đuợc quan tâm và coi như một nhiệm vụ cấp bách.

Bài báo viết: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. Sau khi nêu lên những đảng viên gương mẫu thuộc nhiều thế hệ đã tham gia chiến đấu hy sinh làm nên những thắng lợi của cách mạng mà Bác coi: “Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế”.

Bài báo đã đề cập tới một thực tế là: “Còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ ham danh trục lợi, thích địa vị, quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời thực tế, mắc bênh quan liêu mệnh lệnh…” và nhiều biểu hiện khác …

Bài báo phân tích những biện pháp khắc phuc là “phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ… Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng…”.

Đây cũng là lần cuối cùng Bác viết bài nhân kỷ niệm thành lập Đảng nên cũng được coi là những di ngôn của người sáng lập và lãnh đạo một chặng đường dài cách mạng nước ta đối với tổ chức cách mạng của mình.

X&N
bee.net.vn

Advertisement