“Tôi kêu gọi nhân dân Pháp để chấm dứt chiến tranh”

 Tin vào dân, dựa vào dân và được nhân dân ủng hộ, ngày 2/1/1946, Bác Hồ đã viết lời cảm ơn những người giàu đóng góp cho các quỹ Cứu tế, quỹ Kháng chiến, quỹ Độc lập.

Chân dung Hồ Chủ tịch năm 1946

Chân dung Hồ Chủ tịch năm 1946

Tháng 8/1945, cách mạng thành công, nước nhà độc lập nhưng tài chính thì kiệt quệ. Chế độ Dân chủ Cộng hoà được thành lập cần có nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ lịch sử của mình.

Tin vào dân và dựa vào dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hô hào các tầng lớp nhân dân đóng góp. Quỹ Độc lập rồi quỹ Kháng chiến, quỹ Cứu tế ra đời, rồi Tuần lễ Vàng được tổ chức… Nền tài chính quốc gia được nhen nhúm từng bước vượt qua những khó khăn.

Nhân năm mới, ngày 2/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời cảm ơn những người giàu đóng góp cho các quỹ Cứu tế, quỹ Kháng chiến và quỹ Độc lập với những lời chân tình:

“Có người nói rằng “Hồ Chí Minh không biết làm gì, chỉ nay cảm ơn người này, mai cảm ơn người khác”.

Vâng! Tôi vui lòng nhận lời phê bình ấy! Hơn nữa, tôi mong rằng ngày nào tôi cũng phải viết nhiều thư cảm ơn , vì như thế chứng minh rằng đồng bào ta đã sốt sắng thực hành cái khẩu hiệu “Ai có tiền giúp tiền, ai có sức giúp sức”. Quốc dân ta đã hiệp lực đồng tâm, đã đoàn kết chặt chẽ thì kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công…”

X.N
bee.net.vn

Advertisement