Những lời chúc đầu năm

– Về nước từ đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị Trung ương, thành lập Mặt trận Việt Minh (5/1941).

LTS: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ, Bee giới thiệu mục “Mỗi ngày nhớ một điều”,  điểm lại những sự kiện liên quan tới Người trong từng ngày của năm.

Nhận thấy cơ hội cứu nước đang đến gần, bước sang năm mới, Bác làm bài thơ “Chúc năm mới” đầu tiên đăng trên báo “Việt Nam Độc lập” với những lời cổ vũ : “… Chúc đồng bào ta đoàn kết mau !/Chúc cho Việt Minh càng tấn tới ! / Chúc toàn quốc ta trong năm này / Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!/ Năm nay là năm rất vẻ vang/ Cách mệnh thành công khắp thế giới /.

Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lênh ban bố Hiến pháp sửa đổi vừa đuợc Quốc hội thông qua.

Kể từ năm ấy, hàng năm Bác Hồ thường có thơ chúc Tết với một ý nghĩa khiêm nhường: “Mấy lời thân ái nôm na/ Vừa là kêu gọi ,vừa là mừng Xuân”…cho đến mùa Xuân Kỷ Dậu (1969) là bài thơ chúc Tết cuối cùng vạch ra cho đồng bào và chiến sĩ con đường đi đến toàn thắng:“… Vì độc lập, vì tự do / Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào / Tiến lên ! Chiến sĩ, đồng bào / Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn”.

XN
cpv.org.vn

Advertisement