Tag Archive | Văn hóa

Gìn giữ, phát huy “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ”

Nhà văn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh người Mỹ Lady Borton mới đây khi sang Việt Nam đã nói: “Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng không ở đâu người dân lại yêu mến gọi lãnh tụ của mình là Bác, không có quân đội nào yêu mến gọi Tổng Tư lệnh bằng Anh (Anh Văn – Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và cũng không nơi nào nhân dân yêu mến quân đội gọi là Bộ đội Cụ Hồ”. “Bộ đội Cụ Hồ” – một giá trị văn hóa độc đáo, tiêu biểu trong dòng chảy của nền văn hóa Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh.

Continue reading